Seyyahların Gözüyle Gürcistan ve Çevresi

2020-01-01
DEMİRCİOĞLU, İSMAİL HAKKI
DEMİRCİOĞLU, EBRU
GÜVEN, ONUR
KAYNAK, AYŞE
Çelik, Kübra

Suggestions

A Comparison of sparse signal recovery and approximate bayesian inference methods for sparse channel estimation
Uçar, Ayla; Candan, Çağatay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2015)
The concept of sparse representation is one of the central methodologies of modern signal processing and it has had significant impact on numerous application fields such as communications and imaging. Sparsity expresses the idea that the information rate of a continuous time signal may be much smaller than suggested by its bandwidth, or that a discrete time signal depends on a number of degrees of freedom which is comparably much smaller than its (finite) length. With recent advances in sparse signal estim...
Spectatorship and the Cinema as a Signification Process, Nezih Erdoğan
Derman, Deniz (1996-06-01)
Direct perception of traversibility affordance on range images through learning on a mobile robot
Uğur, Emre; Şahin, Erol; Department of Computer Engineering (2006)
In this thesis, we studied how physical affordances of the environment, such as traversibility for a mobile robot, can be learned. In particular, we studied how the physical properties of the environment, as acquired from range images obtained from a 3D laser scanner mounted on a mobile robot platform, can specify the traversibility affordance. A physics based simulation environment is used during exploration trials, where the traversibility affordances and the relevant features for each behavior are learne...
Havayolu taşımacılığı kanunlarındaki değişikliğin Türkiye'deki havayolu yolcu taşımacılığı üzerine etkilerinin araştırılması
Şen, Hülya; Polat, Hakkı (2015-01-01)
Günümüzde modern dünyanın en kritik unsuru bağlantı kurmaktır. Ülkelerin gelişiminde ve küresel ekonomik büyümenin sürdürülmesinde en kritik öneme sahip sektörlerden biride, hiç kuşkusuz bu bağlantının kurulmasını sağlayan ve teknolojik yeniliklerin en hızlı hayata geçirildiği havacılık sektörüdür.Bu çalışmada Türkiye’deki 1970-2013 yılları arası havayolu ile taşınan yolcu sayılarına ait verilerin temel zaman serileri analizleri kullanılarak serinin gösterdiği davranışlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Özel...
Çocuklarda Dil Anlama Süreçleri
Özge, Duygu (Koç Üniversitesi Yayınları, 2018-01-01)
Citation Formats
İ. H. DEMİRCİOĞLU, E. DEMİRCİOĞLU, O. GÜVEN, A. KAYNAK, and K. Çelik, Seyyahların Gözüyle Gürcistan ve Çevresi. 2020.