Resmî ve Resmî Olmayan Kültürel Miras Koruma Pratikleri İkilemindeki İznik ve Trabzon Ayasofyaları

2021-01-01

Suggestions

Resmî ve Resmî Olmayan Kültürel Miras Koruma Pratikleri İkilemindeki İznik ve Trabzon Ayasofyaları
Aykaç Leıdholm, Pınar (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-08-01)
Devlet Koruması Altındaki Çocuklarda Bağlanma
BAHTİYAR SAYGAN, BAHAR; Kazak Berument, Sibel; OKUR, ŞÜKRAN (2018-11-17)
Tarihi Dokuda Uyum-Uyumsuzluk: Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Okumuş, Gökhan; Şahin Güçhan, Neriman (2022-05-05)
Tarihi dokular her dönemin bir öncekine eklemlenmesiyle sürekli değişen ve yeniden biçimlenenbir bütünü oluştururlar. Bu bütün farklı dönem ve kültürlerin değişen yaşam biçimleri,estetik anlayışları ve teknolojik gelişmelerinin somut bir yansımasıdır. Yeni kullanımlar ve müdahalelergibi farklı dinamiklerin yapılı çevreye etkisiyle oluşan değişim süreci, tarihi dokudaeski-yeni ilişkisinin bir koruma problemi olarak ortaya çıkmasına neden olur. Hem var olanözgünlüğün yeni müdahalelerle değişimi hem de yeni ya...
The transformation of urban space at the conjunction of the old and new districts : the city of Aleppo
Miroğlu, Ebru Aras; Sargın, Güven Arif; Urban Design in City and Regional Planning Department (2005)
The urban space is subjected to countless transformations depending on multiple reasons such as urban planning decisions, the administrative system and regulations. In this context, the aim of this thesis is to reveal the spatial transformation of an urban area at the conjunction of the old and new districts of a historical city. A morphological analysis method depending on quantitative and qualitative chaarcteristics will be utilized to understand its changing spatiality.
Devlet Koruması Altındaki Çocuklarda Bağlanma Problemleri
OKUR, ŞÜKRAN; Kazak Berument, Sibel; BAHTİYAR SAYGAN, BAHAR (2016-09-22)
Citation Formats
P. Aykaç Leıdholm, Resmî ve Resmî Olmayan Kültürel Miras Koruma Pratikleri İkilemindeki İznik ve Trabzon Ayasofyaları. 2021.