Resmî ve Resmî Olmayan Kültürel Miras Koruma Pratikleri İkilemindeki İznik ve Trabzon Ayasofyaları

2021-08-01

Suggestions

Resmî ve Resmî Olmayan Kültürel Miras Koruma Pratikleri İkilemindeki İznik ve Trabzon Ayasofyaları
Aykaç Leıdholm, Pınar (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-01-01)
Tarihi Dokuda Uyum-Uyumsuzluk: Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Okumuş, Gökhan; Şahin Güçhan, Neriman (2022-05-05)
Tarihi dokular her dönemin bir öncekine eklemlenmesiyle sürekli değişen ve yeniden biçimlenenbir bütünü oluştururlar. Bu bütün farklı dönem ve kültürlerin değişen yaşam biçimleri,estetik anlayışları ve teknolojik gelişmelerinin somut bir yansımasıdır. Yeni kullanımlar ve müdahalelergibi farklı dinamiklerin yapılı çevreye etkisiyle oluşan değişim süreci, tarihi dokudaeski-yeni ilişkisinin bir koruma problemi olarak ortaya çıkmasına neden olur. Hem var olanözgünlüğün yeni müdahalelerle değişimi hem de yeni ya...
The transformation of urban space at the conjunction of the old and new districts : the city of Aleppo
Miroğlu, Ebru Aras; Sargın, Güven Arif; Urban Design in City and Regional Planning Department (2005)
The urban space is subjected to countless transformations depending on multiple reasons such as urban planning decisions, the administrative system and regulations. In this context, the aim of this thesis is to reveal the spatial transformation of an urban area at the conjunction of the old and new districts of a historical city. A morphological analysis method depending on quantitative and qualitative chaarcteristics will be utilized to understand its changing spatiality.
Reflections of social and cultural understandings of the state and non-governmental organizations about disability: dynamics of social exclusion
Girişmen, Gizem; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2017)
This thesis aims to explore the role of charity and charity based system of social policy in relation to social exclusion and disability as well as the structural and cultural factors behind charitable efforts targeting disabled people in Turkey. Within the scope of this study, social exclusion concept is accepted as a multidimensional process rather than an endpoint. Furthermore, it is argued that disabled people experience hybrid forms of exclusionary processes rooted in socioeconomic and cultural represe...
Profesyonel ve Profesyonel Olmayan Sürücülerin Sürücü Becerilerinin, Güvenlik Endişelerinin ve Risk Alma Davranışlarının Araştırılması: Her Grubun Birbirine Yönelik Algısı Üzerine Bir Değerlendirme
Salduz, Mehmet; Azık Özkan, Derya; Öz, Bahar (2022-07-01)
Citation Formats
P. Aykaç Leıdholm, Resmî ve Resmî Olmayan Kültürel Miras Koruma Pratikleri İkilemindeki İznik ve Trabzon Ayasofyaları. 2021, p. 34.