İki Adım İleri Bir Adım Geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu ve COVID-19 Krizi

2022-03-01

Suggestions

İki Adım İle Bir Adım Geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu Ve Covid-19 Krizi
Ozen, Ilhan Can (Literatür Yayınları, 2022-2-29)
İki Büyük İki Küçük Pervaneli ve İki Servo Motorlu Ağır Yük Kaldıran Helikopterin Modellenmesi, Tasarımı ve Kontrolü
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (2018-09-12)
Bu çalıs¸mada, ikisi büyük, ikisi küçük toplam dört pervaneli robot helikopterin modellenmesi, uçus¸ kontrolcü analizi ve simülasyonlarıyapılmıs¸tır.˙Ikibüyükpervaneninesasyükütas¸ıması, iki küçük pervanenin de boylamsal eksende istikrarı sa˘ glaması düs¸ünülmüs¸tür. Alıs¸ıldık dört pervaneli robot helikopterlerin pervanelerinin dönüs¸ yönleri PNPN (P: saat yönü, N: saatin tersi yönü) sırasındadır. Bizim önerdi˘gimiz tasarımda ise pervanelerin dönüs¸ sırası PPNN s¸eklindedir. Çünkü kars¸ılıklı büyük pervane...
İki Büyük İki Küçük Pervaneli ve İki Servo Motorlu Ağır Yük Kaldıran Helikopterin Modellenmesi, Tasarımı ve Kontrolü
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (2018-09-12)
Bu çalıs¸mada, ikisi büyük, ikisi küçük toplam dört pervaneli robot helikopterin modellenmesi, uçus¸ kontrolcü analizi ve simülasyonlarıyapılmıs¸tır.˙Ikibüyükpervaneninesasyükütas¸ıması, iki küçük pervanenin de boylamsal eksende istikrarı sa˘ glaması düs¸ünülmüs¸tür. Alıs¸ıldık dört pervaneli robot helikopterlerin pervanelerinin dönüs¸ yönleri PNPN (P: saat yönü, N: saatin tersi yönü) sırasındadır. Bizim önerdi˘gimiz tasarımda ise pervanelerin dönüs¸ sırası PPNN s¸eklindedir. Çünkü kars¸ılıklı büyük pervane...
Iki Kültür’, Bilim, Marksizm: Sosyal Bilimler Doğa Bilimleri Ayrımı Bağlamında Notlar,
Aytekin, Erden Attila (null, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2015-01-01)
İki Farklı Tip Tlr9 Agonisti İle Uyarılan Hücrelerde Etkinleşen Sinyal İletim Yolakla
Gürsel, Mayda(2011-12-31)
Bu projede CAL-1 insan plazmasitoid dendritik hücre hattı kullanılarak iki farklı tip CpG ODN ile (K ve D tipleri, Bkz Tablo I) hücreler uyarılacak, bu hücrelerdeki sinyal ileti yolaklarında rol alan transkripsiyon faktörleri florokromla (Alexa flor488, fikoeritrin gibi) işaretli antikorlar yardımıyla incelenecektir. Kısaca, bu hücrelerin yüzeyi önce i) bu hücrelere spesifik olan anti-BDCA-2 ve anti- CD123 florokromlu antikorlarla boyanacak, ii) hücreler permiabilize edildikten sonra hücre içi değişik trans...
Citation Formats
İ. C. Özen, İki Adım İleri Bir Adım Geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu ve COVID-19 Krizi. 2022.