İki Adım İle Bir Adım Geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu Ve Covid-19 Krizi

2022-2-29
Ozen, Ilhan Can

Suggestions

İki Adım İleri Bir Adım Geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu ve COVID-19 Krizi
Özen, İlhan Can (Literatür Yayıncılık, 2022-03-01)
The experiences of two generation of women in poverty : a case study in Çandarlı,Altındağ in Ankara
Türkyılmaz, Süheyla; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Gender and Women's Studies (2004)
This study attempts to focus on a narrower scope specifically is aimed to search for the possible explanations for women̕s and their daughters̕ poverty experiences by arguing that within the household, women and their daughters are more vulnerable to poverty than men because of the dominant ideologies. I have already implemented a field study in one of Ankara̕s squatter area which is called Hidirliktepe located in district of Altindag with 30 women and their eldest daughters living in the same household. On...
İki Büyük İki Küçük Pervaneli ve İki Servo Motorlu Ağır Yük Kaldıran Helikopterin Modellenmesi, Tasarımı ve Kontrolü
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (2018-09-12)
Bu çalıs¸mada, ikisi büyük, ikisi küçük toplam dört pervaneli robot helikopterin modellenmesi, uçus¸ kontrolcü analizi ve simülasyonlarıyapılmıs¸tır.˙Ikibüyükpervaneninesasyükütas¸ıması, iki küçük pervanenin de boylamsal eksende istikrarı sa˘ glaması düs¸ünülmüs¸tür. Alıs¸ıldık dört pervaneli robot helikopterlerin pervanelerinin dönüs¸ yönleri PNPN (P: saat yönü, N: saatin tersi yönü) sırasındadır. Bizim önerdi˘gimiz tasarımda ise pervanelerin dönüs¸ sırası PPNN s¸eklindedir. Çünkü kars¸ılıklı büyük pervane...
İki Büyük İki Küçük Pervaneli ve İki Servo Motorlu Ağır Yük Kaldıran Helikopterin Modellenmesi, Tasarımı ve Kontrolü
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (2018-09-12)
Bu çalıs¸mada, ikisi büyük, ikisi küçük toplam dört pervaneli robot helikopterin modellenmesi, uçus¸ kontrolcü analizi ve simülasyonlarıyapılmıs¸tır.˙Ikibüyükpervaneninesasyükütas¸ıması, iki küçük pervanenin de boylamsal eksende istikrarı sa˘ glaması düs¸ünülmüs¸tür. Alıs¸ıldık dört pervaneli robot helikopterlerin pervanelerinin dönüs¸ yönleri PNPN (P: saat yönü, N: saatin tersi yönü) sırasındadır. Bizim önerdi˘gimiz tasarımda ise pervanelerin dönüs¸ sırası PPNN s¸eklindedir. Çünkü kars¸ılıklı büyük pervane...
Iki Kültür’, Bilim, Marksizm: Sosyal Bilimler Doğa Bilimleri Ayrımı Bağlamında Notlar,
Aytekin, Erden Attila (null, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2015-01-01)
Citation Formats
I. C. Ozen, İki Adım İle Bir Adım Geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu Ve Covid-19 Krizi. 2022.