Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri: Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)

2021-12-01
Bülbül Bahtiyar, Tuba
Yaldız, Esra
Tarihsel süreç içerisinde bir uygarlığın, bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan yerleşmeler ve yapılar tarihi çevreleri oluşturmaktadır. Bu alanlarda mevcut kimliği oluşturan yapıların korunması ve süreç içerisinde kentsel bütünlüğün devamlılığının sağlanması, yeni eklenen mimari katmanlar ile birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 20. yüzyılda özellikle kent merkezlerinde tarihi dokuda birçok yeni yapı inşa edilmiştir. Bu yapılardan yarışma yolu ile inşa edilen kamu yapıları, bulundukları tarihi kent dokusuna yönelik farklı ve özgün bakış açılarının geliştirilmesi adına önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 1965-1985 yılları arasında özellikle tarihi doku içinde ve tarihi bir yapının komşuluğunda yarışma yolu ile üretilen birçok kamu yapısı bulunmaktadır. Tarihi dokuda yeni yapı tasarımı; net çizgilerle belirlenemeyen zor ve karmaşık bir tasarım süreci içermektedir. Yaklaşımların tutarlılığından veya uygunluğundan bahsedebilmek için deneyimlenmiş örnekleri incelemek oldukça önemlidir. Çalışmada tarihi dokuda yeni yapı kavramının, yarışma yoluyla üretilen Hükümet Konakları örnekleri üzerinden tartışılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1965-1985 yılları arasında ulusal bir mimari proje yarışması sonucu elde edilmiş, tarihi bir yapının yanında yeni yapı olarak inşa edilen Artvin, Hatay, Sinop, Sivas, Afyon ve Erzincan Hükümet Konakları ele alınmıştır. Kültürel mirası koruma ile ilişkili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile uzmanlar tarafından tanımlanan tarihi dokuya yeni yapı yaklaşım şekilleri ile yayınlanan bildirge, tüzük ve yönetmeliklerden faydalanılarak hazırlanmış ölçütler üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

Suggestions

An Informed process for new building design in historic settlement: the case of İbrahimpaşa Village, Cappadocia-Turkey
Binoğul, Beril; Özgönül, Nimet; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2019)
Historical settlements are heritage sites which are formed in time, in accordance with the landform, climate, local materials and traditional living styles which all together specify the original characteristics of that area. They should be able to change and develop according to the needs, while they also maintain the continuity of their original characteristics. In this concept, new buildings in historical settlements is a conservation problem and solutions should be provided to maintain the values of the...
Construction process and techniques of traditional houses in taraklı/Sakarya: an introductory model for web-based gis applications
Özyer, Hafize Bilge; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Department of Building Science in Architecture (2008)
Historic towns and historic buildings are important witnesses of the past cultures and civilizations. Their sustainability and transfer to the next generations require continuous maintenance and repair interventions which should be compatible with their original construction techniques, details and materials. In order to define proper interventions to a historic building, it is necessary to understand how and from what it is built. Therefore, traditional construction materials, detailings and techniques sho...
Integrated Management Principles for Coastal Cultural Landscape Areas of Turkey
NAYCI, NİDA; Şahin Güçhan, Neriman (2011-10-29)
Cultural landscape contexts generated by natural,, historical and rural environments are significant aspects of Mediterranean coastal areas, which possess accumulated information related to past experiences and meanings showing relationship of man-kind with coastal environments. Introduction of 'cultural landscape conservation' as a new topic into international mediums has become important especially after 1980s as a result of the increase in the awareness of "sustainability" and "sustainable development". ...
Evoking the city’s past, recollecting the citizen’s memory in a post-conflict urban setting: the case of Suriçi, Diyarbakır
Kaya, Berçem; Severcan, Yücel Can; Department of City and Regional Planning (2021-1-06)
In different historical period of times, cities are the subject of the dialectic between destruction and reconstruction. This destruction is threatening the socio-spatial, socio-political character of cities and daily life practices of the locals by destroying the physical setting of the place, which erase traces of the past. This process brings a memory loss in urban places, for the sake of converting the city into the place of dominant ideology or authority. For this reason, during reconstruction processe...
Determination of presentation principles for multi-layered historical towns based on cultural significance case study: Tarsus
Aykaç, Pınar; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Restoration in Department of Architecture (2008)
The main subject of the thesis is “multi-layered historical towns” which are formed as a result of collective creation process and continuous inhabitancy that new buildings, edifices and open areas superimpose in time forming a specific character which can be defined as multi-layeredness. Considering the specific character of multi-layered towns, the principles for the presentation of historical stratification is the foremost objective of the thesis. The thesis focuses on ‘presentation principles” based on ...
Citation Formats
T. Bülbül Bahtiyar and E. Yaldız, “Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri: Hükümet Konakları Örneği (1965-1985),” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 38, no. 2, pp. 173–206, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2021203.pdf.