Kaygı, Korku ve Arzu Üçgeninde Fantazi

2021-10
Yılmaz, Olcay
Bu yazıda Sigmund Freud’un kuramında kilit bir öneme sahip olan ve daha sonraları Jacques Lacan tarafından derinlemesine incelenen fantazi kavramı irdelenmektedir. Freud’da fantezi kavramının ortaya çıkışı rüyalar, gündüz düşleri, baştan çıkarma kuramı, sahte anı gibi olgularla ilişkiliyken, Lacan’da fantazi kavramı daha çok kaygı, korku, arzu ve fobi ile ilişkilendirilmiştir. Bu kavramların yanı sıra fantazi, Lacan’ın Öteki kavramı ile de doğrudan ilişkilidir. Fantazi kavramının farklı anlamlarda kullanılması fantazinin insan yaşamında çok önemli işlevleri yerine getirdiğini göstermektedir. Bu yazı, fantazinin zihinsel işlevlerde oynadığı kritik rol üzerine sistematik bir inceleme sunmayı amaçlamaktadır. Fantazinin kaygı, fobi, arzu, nesne, eksiklik ve Öteki ile olan derin ve karmaşık ilişkisi kronolojik olarak irdelenirken, Freud’dan Lacan’a uzanan uzun ve dolambaçlı yolun insan zihnindeki yolculuğuna da odaklanılmıştır. Özellikle, Freud’un savunduğu şekliyle, nesnenin yokluğu ile gelişen zihinsel durumlar, Lacan’da tersine çevrilerek, kaygıdan fantaziye uzanan yolu farklı perspektiften algılamamızı sağlamıştır. Fantazi, arzu yaratan bir mekanizma ile bizi kaygının dayanılmaz ağırlığından korur ve adına fantazmatik kaygı denilen duruma yol açar. Fantazinin kaygı ile olan bu iki yönlü karmaşık ilişkisi fobi mekanizması ile çözümlenmektedir.

Suggestions

The concept of self in the context of the "despisers of the body" alluded in nietzsche's thus spoke zarathustra
Yazıcı, Irmak; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2008)
This thesis analyses the concept of self with respect to Nietzsche’s (1844- 1900) implications on the “despisers of the body” in Thus Spoke Zarathustra. Nietzsche’s exposition of the self as a varying multiplicity neither within nor out of the body is the basic assumption of this dissertation. In this sense, the place of Nietzschean self considering the evolution of the concept of self through history will be analyzed. The concept of ego (subject) will be discussed as Nietzsche’s critique of the so-called m...
The death of the author in the streetscape of Ankara: A Barthesian intervention into critical toponymy
Düzgün, Doğuş; Alpan, Başak Zeynep; Department of Political Science and Public Administration (2020-9)
In this thesis I use the post-structuralist textual theory of Roland Barthes that is known as ‘the death of the author’ in order to explain the politics of street names. Barthes argued that in the literary texts author cannot fix the meaning as it is the readers who produce the meaning. In a similar way, I argue that the streetscape is a polysemous text in which the meaning is produced by readers (everyday users) rather than authors (the political elites that officially determine the street names). Implicat...
THE CONCEPT OF AKRASIA IN ANCIENT GREEK PHILOSOPHY: PLATO, ARISTOTLE, AND THE STOICS
Akkökler Karatekeli, Büşra; Turan, Şeref Halil; Department of Philosophy (2022-9)
This thesis investigates the concept of akrasia, with particular attention given to its sundry interpretations in the philosophies of Plato, Aristotle, and the Stoics. In this inquiry, I argue that these philosophers agree on the lack of knowledge of the akratic person, while they differentiate from each other as to what this missing knowledge is. Irrespective of their rejection or acknowledgement of akrasia due to their conceptions of the soul, I argue that Plato, Aristotle and the Stoics share the common ...
Gece Yeme Sendromunun Nesne İlişkileri Bağlamında Projektif Testler ile Değerlendirilmesi
Dönmez, Ahmet (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Psikanalitik kurama göre, erken dönem nesne ilişkilerinin niteliği ruhsallığın gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Psikanalitik çalışmalarda, çocukluk dönemindeki engellenmelerin, duygusal ihmalin ve ayrılma-bireyleşme süreciyle ilgili sorunların yeme bozukluğunun gelişiminde etkili olduğu görüşü hâkimdir. Bununla birlikte psikanalitik teoriler, yemek yeme, rüya görme ve ruhsal süreçler arasındaki ilişkiyi daima vurgulamıştır. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada, erken dönem nesne ilişkilerindeki sorunsall...
The Experience of marriage: a comparative study of Gustave Flaubert’s Madame Bovary & Halit Ziya Uşakligil’s Aşk-ı Memnu with a psychoanalytic feminist perspective
Haider, Maheen; Aslan Akman, Canan; Department of Gender and Women's Studies (2014)
Elaborating on the 19th century novels, Madam Bovary (1856) by Gustave Flaubert and Aşk-ı Memnu (1899) by Halit Ziya Uşaklıgil, this thesis aims to analyze and compare the two novels from a psychoanalytic feminist point of view, based originally on Sigmund Freud’s ideas on gender construction. It argues that the marriage in the novels is a social requirement of being a woman in a patriarchal society and the adultery by women might be a way of taking revenge from the patriarchal society. According to the psy...
Citation Formats
O. Yılmaz, “Kaygı, Korku ve Arzu Üçgeninde Fantazi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 424–443, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/65561/862854.