Ankara Kent Atlası

2012-02-01

Suggestions

Ankara Kent Atlası
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 2012-02-01)
Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarının Oluşumu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Koleksiyoncular Derneği, 2009-01-01)
Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2009-01-01)
Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması
Kalaycıoğlu, Sibel H.; Kardam, Filiz; Tılıç, Helga Rıttersberger; Çelik, Kezban; Türkyılmaz, Sinan A.(2008)
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik ...
The mallification of urban life in Ankara: the case of Ankamall
Akçaoğlu, Aksu; Ayata, Sencer; Department of Sociology (2008)
This study investigates the emergence of a shopping mall based urban life in Ankara. As the city is under the siege with the mushrooming growth of shopping malls, the urban life gains a new attribute. The economical, social, and cultural institutions and activities of the city are collected under the roof of the mall, and distinctions out of the shopping mall are formed and reproduced around the consumption activities of the mall. Based on a qualitative research which was conducted in ANKAmall, this study i...
Citation Formats
G. A. Sargın, Ankara Kent Atlası. 2012.