ODTÜ Kampüsünde Çöp Toplama Sistemi Dışında Kalan Evsel Katı Atıkların Analizi ve Çözüm Önerileri

Bu çalışma kampüsümüzde, çöp konteynırı, çöp kutuları, ve geri dönüşüm kutuları dışında etrafta atıl olarak bulunan evsel katı atıkların oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Bu atıklar, cam ve pet şişeler, plastikler, kartonlar, ambalajlar, teneke kutular vb., ODTÜ çöpleri ve geridönüşebilen çöpleri toplama sisteminin dışında kalan evsel katı atıklardır. Bunlara, bu proje önerisi çerçevesinde kısaca, DEKA (dışarıda kalan evsel katı atıklar) diyeceğiz. DEKA, kampüsümüzde başta hijyen ve estetik olmak üzere sadece kısa vade değil uzun vade etkisi de ciddi boyutlara ulaşabilecek pekçok önemli soruna yol açmaktadır. Bu bağlamda, değişik istatistiksel yöntemler kullanarak yapılması önerilen çalışmanın amaçları aşağıda özetlenmiştir:Kampüsümüzdeki:• DEKA’nın karakterizasyonunu elde etmek,• DEKA’nın zamana göre dağılımını ortaya çıkarmak, • DEKA’nın mekana göre dağılımını ortaya çıkarmak,• DEKA'nın mevsimler özelliklerini incelemek,• DEKA’nın oluşmasına etki eden faktörleri belirlemek, • DEKA'nın oluşmasını engellemek için çözüm önerileri sunmak.