Eğitsel Nöromitler

2022-03-01

Suggestions

Eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Çelik, Berkan(2016-12-31)
projenin amacı ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencileri de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Eğitsel Neurobilim deney uygulaması geliştirilmesi ve öğretmenlerin Nöromit algıları Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı dünyada olduğu gibi ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, konu ile ilgili teknoloji geliştirip ülke için öncü olmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencilerin de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Design and development issues for educational robotics training camps
Üçgül, Memet; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2012)
The aim of this study is to investigate the critical design and development issues for educational robotics training camps. More specifically, the purpose of the study is to explore and describe critical design issues for educational robotics training camps, illustrating how each factor affects robotic camps and enlightening how these factors should be implemented for the design of a robotic training camp. For this purpose, two robotic training camps were organized with elementary school students. Thirty ch...
Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri
Güyer, Tolga; Yurdugül, Halil; Yıldırım, İbrahim Soner (Anı Yayıncılık, 2020-10-01)
Son dönemde internete dayalı uzaktan öğretim gibi yöntemlerin yaygınlaşması, özellikle e-öğrenme alanında bahsi geçen gelişmeler ışığında bazı yeni tekniklerin kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bu yöntem ve tekniklerin önemli bir kısmı doğal olarak bilgisayar bilimlerinden aktarılmıştır. Bu kitabın başlığını oluşturan iki ana kavram da, bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarında çok çeşitli uygulamaları olan iki yaklaşımın, eğitim bilimlerine birer eğitim teknolojisi olarak kazandırılmaları akademik h...
The effect of instructional comics on sixth grade students' achievement in heat transfer
Özdemir, Ertuğrul; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2010)
The purpose of this study is to investigate the effects of instructional comics on sixth grade students' achievement in heat and temperature. The population of the study was all of the sixth grade students in public elementary schools in Yüzüncü Yıl district. The sample of the study was 113 sixth graders from three public elementary schools in Yüzüncü Yıl district. In the beginning of the matter and heat chapter of science and technology course, the implementation started with the pretest. Then, a series of...
Citation Formats
K. Çağıltay and Y. Tunga, Eğitsel Nöromitler. 2022.