Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri

2020-10-01
Güyer, Tolga
Yurdugül, Halil
Yıldırım, İbrahim Soner
Son dönemde internete dayalı uzaktan öğretim gibi yöntemlerin yaygınlaşması, özellikle e-öğrenme alanında bahsi geçen gelişmeler ışığında bazı yeni tekniklerin kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bu yöntem ve tekniklerin önemli bir kısmı doğal olarak bilgisayar bilimlerinden aktarılmıştır. Bu kitabın başlığını oluşturan iki ana kavram da, bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarında çok çeşitli uygulamaları olan iki yaklaşımın, eğitim bilimlerine birer eğitim teknolojisi olarak kazandırılmaları akademik hayatımıza girmiştir.Veri madenciliği, büyük veri yığınlarındaki karmaşık ilişkileri anlayabilmemizi sağlayan birçok tekniği barındırır. Eğitsel veri madenciliği ise bu ilişkileri anlamlandırabilmemizi sağlamakla kalmayıp, öğrenmeye ve öğretmeye ilişkin önemli bulguları da beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle klasik veri madenciliğinin “eğitimle ilişkili” verilere uygulanması biçimindeki ham tanımından oldukça uzaklaşan bu kavram, zamanla tümüyle yeni bir araştırma alanının doğmasına öncülük etmiştir.

Suggestions

Eğitsel Neurobilim deney uygulaması geliştirilmesi ve öğretmenlerin Nöromit algıları Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı dünyada olduğu gibi ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, konu ile ilgili teknoloji geliştirip ülke için öncü olmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencilerin de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Çelik, Berkan(2016-12-31)
projenin amacı ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencileri de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Deep Learning in the Presence of Label Noise: A Meta-Learning Approach
Algan, Görkem; Ulusoy, İlkay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-3-12)
Image classification systems recently made a giant leap with the advancement of deep neural networks. However, these systems require an excessive amount of labeled data to be adequately trained. Gathering a correctly annotated dataset is not always feasible due to practical challenges. Because of these practical challenges, label noise is a common problem in real-world datasets. This thesis presents two novel label noise robust learning algorithms: MSLG (Meta Soft Label Generation) and MetaLabelNet. Both al...
Doğrusal Sistemlerin Paralel Bilgisayarlarda Çözümü.
Manguoğlu, Murat; Bölükbaşı, Ercan Selçuk(2013-12-31)
Aritmetik işlemlerin yonga dışındaki bellek referanslarından (ve haberleşmeden) çok daha fazla zaman alıcı olduğu çok çekirdekli mimarilerin yaygınlaşması ile yüksek başarım elde etmek için bu tür mimari özellikleri de göz önünde bulunduran algoritmalar geliştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Diğer bir deyişle bilim ve mühendislik uygulamaları geliştirenlerin ihtiyaçları olan iyi tasarlanmış kütüphanelerin bulunması günümüzde iyi tasarlanmış derleyiciler ve diğer başarım arttırıcı araçlar kadar ön...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Citation Formats
T. Güyer, H. Yurdugül, and İ. S. Yıldırım, Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri. 2020.