Department of Computer Education and Instructional Technology, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (50)

Has File(s)
No (50)

Author
Çağıltay, Kürşat (16)
Gündoğan, Mihraç Banu (9)
Kaplan, Göknur (5)
Gürbüz, Tarkan (4)
Sadık, Olgun (4)

Subject
Persuasive games (2)
Raising awareness (2)
Toxic behavior (2)
Trolling (2)
Childrens (1)

Date Issued
1997 - 1999 (1)
2000 - 2009 (5)
2010 - 2019 (31)
2020 - 2022 (13)

Item Type
Book Chapter (41)
Book (4)

Recent Submissions

Eğitsel Nöromitler
Çağıltay, Kürşat; Tunga, Yeliz (Nobel Yayın Dağıtım, 2022-03-01)
Nörobilimin Kiramen Kâtibini: Nöroetik ve Eğitime Yansımaları
Kaplan, Göknur (Nobel, 2022-01-01)
Enabling Digital Transformation in Education and Training: Towards Effective Human Capital Development
Gürbüz, Tarkan (IGI GLobal, 2021-10-01)
The rapid rise of innovation and digital transformation trends have already begun to cause disruptions to the way we live, work, and learn. Education and training are placed at the forefront of this transformation process ...
Raising Awareness Through Games: The Influence of a Trolling Game on Perception of Toxic Behavior
Komaç, Gökçe; Çağıltay, Kürşat (Springer, London/Berlin , 2021-07-01)
The use of video games for purposes other than entertainment has becomean appealing area of research. In recent years, games have become actors that supportsocial and political change by raising awareness, i.e., persuasive...
Raising Awareness Through Games: The Influence of a Trolling Game on Perception of Toxic Behavior
KOMAÇ, GÖKÇE; Çağıltay, Kürşat (Springer, 2021-01-01)
The use of video games for purposes other than entertainment has become an appealing area of research. In recent years, games have become actors that support social and political change by raising awareness, i.e., persuasi...
Emotional design in multimedia and measuring learning emotions
UZUN, AHMET MURAT; Yıldırım, Zahide (IGI Global, 2021-01-01)
Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri
Güyer, Tolga; Yurdugül, Halil; Yıldırım, İbrahim Soner (Anı Yayıncılık, 2020-10-01)
Son dönemde internete dayalı uzaktan öğretim gibi yöntemlerin yaygınlaşması, özellikle e-öğrenme alanında bahsi geçen gelişmeler ışığında bazı yeni tekniklerin kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bu yöntem ve teknikler...
Insights Into a Nationwide pdMOOC Portal : Bilgeis.net of Turkey
Çağıltay, Kürşat; Eşfer, Sezin; Çelik, Berkan (Routledge, 2020-01-01)
This chapter contributes to the MOOC research community by revealing the insights into a Turkish professional development MOOC (pdMOOC) portal (bilgeis.net) which has 100 courses prepared for professional development (P...
Insights Into a Nationwide pdMOOC Portal
Çağıltay, Kürşat; EŞFER, SEZİN; ÇELİK, BERKAN (Routledge, 2020-01-01)
İngilizce dinleme becerisi geliştirmede etkileşimli ve özgün videolar
KAYNAR, NESLİHAN; Sadık, Olgun (PEGEM, 2020-01-01)
Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı
Tunga, Yeliz (Abaküs Kitap Yayın Eğitim Ltd. Şti., 2020-01-01)
Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı: Arduino ile proje geliştirme süreci
Sadık, Olgun; ERGÜLEÇ, FUNDA; OKTAY, OKTAY (PEGEM, 2020-01-01)
Open Educational Resources in Turkey
Tısoğlu Kaya, Seçil; Kurşun, Engin; Çağıltay, Kürşat (Springer, London/Berlin , 2020-01-01)
The purpose of this study is to present an Open Educational Resources (OER) landscape to the extent of the development (infrastructure, policy, stakeholders and license), integration (curriculum and teaching methodology an...
Design and Development of a Mobile Writing Application for Students With Dysgraphia
Hopcan, Sinan; Tokel, Saniye Tuğba; Karasu, Necdet; Aykut, Çığıl (null, IGI-Global,, 2019-03-01)
Writing plays a vital role in both daily life and academic life. Students begin learning to write in the first years in school and then they use writing skills their whole life. However, some students, such as students wit...
Beyond Acceptance:A New Model for TechnologyEngagement in 21st Century Learning
Bulut, İbrahim Hakkı; Delialioğlu, Ömer; Lane, H Chad (null, IGI Global, 2019-01-01)
Current and Emerging mHealth Technologies- Adoption, Implementation, and Use
Sezgın, Emre; Yıldırım, İbrahim Soner; Özkan Yıldırım, Sevgi; Şumuer, Evren (Springer, London/Berlin , 2018-06-01)
The promise and prospects for mobile technologies in healthcare service delivery—particularly as experienced by patients and other users—are the focus of this forward-looking volume. Its detailed sociotechnical perspective...
İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Teoriden pratiğe
Çağıltay, Kürşat (Seçkin, 2018-01-01)
İlk baskısı 2011 yılında yapılan bu kitap alanının Türkiye'de yayınlanan ilk eseri olmuştur. Çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında İnsan Bilgisayar Etkileşimi derslerinde okutulmaya başlanmış, ayrı...
Creating a MOOC portal for workplace learning
Eşfer, Sezin; Çağıltay, Kürşat (null, 2018-01-01)
This chapter is aboutBilgeİş, a European Union-funded project, which aims to build up a MOOC portal promoting the adaptability of employees and employers to new social and economic structures via information and communicat...
Digital storytelling activities in a kindergarten
Yüksel Arslan, Pelin; Robın, Bernard Ross; Yıldırım, İbrahim Soner (Publication de la Universitat de Valenciapp, 2017-01-01)
3B Sanal Dünyalar ve Kullanım Alanları
GÖKTAŞ, YÜKSEL; TOPU, FATMA BURCU; ÇOBAN, MURAT; KARAKUŞ YILMAZ, TÜRKAN; BAYDAŞ, ÖZLEM; YILMAZ, RABİA MERYEM; REİSOĞLU, İLKNUR; Tokel, Saniye Tuğba; KOÇAK, ÖMER (Pegem Akademi, 2017-01-01)
Citation Formats