Yapıcı Kültürü ve Vaat Edilmiş Umut

2018
Dilek, Özgün
Kaya Pazarbaşı, Çiğdem
Bu bildiri kapsamında, yapıcı (maker [1]) kültürünün bileşenleri literatür taraması aracılığıyla aktarılmış, ardından katılımcı gözlem yoluyla alınan saha notları aracılığıyla, bireylere ve topluma umut vaat eden yetenek ve yaklaşımlar üç farklı başlık altında tartışılmıştır. Bu başlıklar, umut kavramının kolektif yaratıcılık, ekonomik yapıya katılım ve bağımsız üretim ile ilişkilendirilmesi ile oluşturulmuştur. Yapıcı kültürü, güncel teknolojiyi kullanarak birlikte üretme, bilgi paylaşımı ve birbirinden beslenerek kendini geliştirme gibi özellikleriyle hem bireysel hem de kolektif edinimlere umut vaat eden bir özelliğe sahiptir. Yapıcı kültürü, ortak meraklar sayesinde, işbirlikçi oyunları ve etkileşimleri bir araya getirmektedir. Yapıcı kültürü, güncel teknolojiyi kullanma yetisi artan ve parçalı üretim süreçlerine bu sayede katılması kolaylaşan bireyin, ekonomik yapıya katılımını da kolaylaştırmaktadır. Girişimci yapıcı, kendine iş yaratma umudu olan yapıcıdır. Yenileşim (inovasyon) kaynağı olarak görülen yapıcı, açık paylaşım ağları yardımı ile yaptığı yenilikleri bedelsiz paylaşabilmektedir. Yapıcılar, küreselleşmiş üretim süreçlerinin, yerel pazarlara getirilmesi umudunu da taşımaktadır. Ekonomik dönüşümlerin hızlandırıcısı olmasının dışında, yapıcı kültürü, kolektif yaratıcılığa dayalı, alternatif ve bağımsız üretim yapmayı hedefeyen topluluklarının bulunduğu bir sosyal katmanı da desteklemektedir. Amatör yapıcılar, zaman, bütçe ve onay baskısı olmadan açık uçlu ve deneysel üretim yapabilen ve bu sayede yaratıcı tavırları engellenemeyen bir grubu oluşturmaktadırlar. Her zaman ekonomik kaygıları olmasa da amatör yapıcılar, fark yaratarak, kültürün yaratıcılık ve üretkenlik kaygısını desteklemeye katkıda bulunmaktadırlar.

Suggestions

Kritik Olay İncelemesinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine ve Kimlik Oluşumuna Katkısı
Kaçar, Işıl Günseli (Nobel Akademik Yayıncılık, 2018-01-01)
Şu anda çok sayıda öğretmen eğitimi programının ayrılmaz bir parçası olan yansıtıcı uygulama, öğretmen adaylarının derste meydana gelen olaylar, olayların nedenleri ve amaçlarına ulaşmak için ne yapabileceklerine ilişkin düşünmelerine yardımcı olmaktadır Öğretmen adaylarını kendi öğrettikleri ile ilgili düşündürtmenin bir yolu da onları öğretim süreçleri ile ilgili yansıma yapmaya teşviktir. Kritik olay derste oluşan planlanmamış ve tahmin edilemeyen ve öğretmeni anlamı üzerinde yansıma yapmaya ve uzun vade...
Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları
Çil, Ela; Demirel-Özer, Sinem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
Bu çalışma ilk yıl tasarım stüdyosunu, mesleğe dair somut bilgi ve becerilerin aktarıldığı bir ortam olmanın ötesinde öğrencilerinin bir kültürden diğerine geçiş yaptığı bir eşik olarak ele almaktadır. Stüdyo derslerinin temel stratejisi olarak öne çıkan yürütücü ve öğrenci arasındaki stüdyo içi etkileşim meslek tarafından kabul edilen beğeni, kültür ve değer sistemlerinin aktarılmasında kritik rol oynar. Bu yazı, Türkiye’de mimarlık eğitimi vermekte olan 14 üniversitenin mimarlık fakültelerini kapsayan ara...
Numerical assessment of tunnel advancement in problematic soil conditions: a case study
Güneş, Anıl; Çetin, Kemal Önder; Department of Civil Engineering (2021-1)
Modeling tunnel advancement in complex ground conditions requires significant engineering judgment and is an integral part of the design and construction of tunnels. Insufficient data and improper design procedures may lead to dramatic consequences. Realistic estimations of the ground behavior, displacements, and support pressures are possible with accurate numerical models. In this study, the advancement of Tunnel A93 is investigated by 1-D semi-empirical assessments and two-dimensional finite element anal...
Yatırımcı İlgisi ile Halka Arz Edilen Firmaların Kısa ve Uzun Dönem Performansları Arasındaki İlişki
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı şirketlerin halka arzları öncesinde piyasalarda şirketle ilgili bilgi akışının ne kadar etkin biçimde oluştuğunu değerlendirerek halka arz edilen şirketlerin halka arz getirilerinin bu etkinliğin derecesinden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken piyasaya şirket ile ilgili olarak akan bilgilerin ne kadarının yatırımcıların dikkatini çektiğine ve bilgi akışındaki yoğunluğun gösterilen dikkati nasıl etkilediğine bakılacaktır. Ayrıca halka arz edilen bir firma...
Nesnelerin Tatlı Telaşı: Senaryo Analizi Yöntemi ile Yemek Sunumlarında Kullanılan Objelere Dair Bir İnceleme
Tok, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu çalışmanın hedefi, gündelik nesneler ile kullanıcıların, tasarımcıların ve üreticilerin karşılıklı ve çok yönlü etkileşimlerini, gündelik hayat pratiklerinden örneklerle, tasarımcı merkezli ya da iyi tasarım odaklı yaklaşımların aksine, çok yönlü bir tartışma olarak değerlendirebilmektir. Seçilen örnekler ise, kullanıcıların nesneleri yeniden tanımlama, işlevsel ve anlamsal boyutlar türetme, kendilerini de yeniden yorumlama süreçlerini analiz etmek için, onların kendi ev ortamlarında hazırladıkları yiyec...
Citation Formats
Ö. Dilek and Ç. Kaya Pazarbaşı, “Yapıcı Kültürü ve Vaat Edilmiş Umut,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 17, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.