Sonlu elemanlar analiziyle icra yayinin yay karakteristiğinin bulunması

2012-06-20
SAVTEK 2012 6. Savunma Teknolojileri Kongresi

Suggestions

Finite element modelling and analysis of recoil springs in automatic weapons
Zaloğlu, Hakan; Özgen, Gökhan Osman; Ciğeroğlu, Ender; Department of Mechanical Engineering (2013)
As a tool for weapon designers, a finite element based analysis methodology is developed for estimating the mechanical behavior of the recoil spring during a firing cycle. All models are developed in LS-DYNA to be used in analysis to estimate the nonlinear force deflection characteristics and dynamic stress in the spring during a representative firing cycle. An experimental study is also performed to validate the finite element based analysis methodology. Modeling, analysis approach and modeling parameters ...
Simulation of channel connector behavior using finite element method
Aydoğmuş, Can; Topkaya, Cem; Department of Civil Engineering (2013)
Channel shear connectors are fairly new alternatives to the shear connectors. In this thesis two of the previously done experimental studies were simulated using FEM. First, push-out tests consisted of ten specimens which include European channel sections as shear connectors were modeled in ANSYS. The models with simplistic materials and 2D elements were analyzed. Analysis results were compared with the experimental results. Comparisons showed that, 2D models with bilinear materials were sufficient enough t...
Sonlu eleman yöntemiyle üretim işlemlerinin sayısal benzetimi
Tekkaya, Erman A.; Kavaklı, Sebahattin; Şavkılıoğlu, Murat; Baranoğlu, Besim; Gerçek, Çınar; Arıkan, Mehmet Fırat; Şen, Abdullah(1995)
Projenin amacı metal biçimlendirme işlemlerinin sayısal benzetimini yapabilen bir sonlu eleman yazılımının geliştirilmesidir. Yazılımın yerel sanayide kullanılabilmesi için güvenirli, hızlı ve geniş bir donanım platformunda çalışabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle malzemenin bünye denklemleri rijit-plastik olarak seçilmiştir. Bünye denklemleri Levy-Mises akma kuralı, v. Mises akma kriteri ve pekleşmeyi tarifleyen akma eğrisi kullanılarak oluşturulmaktadır. Sayısal çözüm ise Markov değişim ilkesinin ayrıklaşt...
Investigation of stress distribution in a dragline bucket using finite element analysis
Gölbaşı, Onur; Demirel, Nuray; Department of Mining Engineering (2011)
Overburden stripping is one of the essential activities in open-cast mines before starting the ore production. Due to the economic advantages, dragline is a widely utilized machinery in the overburden excavation. These earthmovers carry out the earthmoving process with dragging, hoisting and dumping actions of the bucket. Dragline excavator’s efficiency is critically important, since poor performance of a dragline in the mine site directly affects the total efficiency of ore production. Therefore, productiv...
Sonlu Elemanlar Analizi ile Çekme Kepçeli Yerkazarın Kepçesi Üzerindeki Gerilmelerin İncelenmesi
Demirel, Nuray; Gölbaşı, Onur (2011-09-01)
Çekme kepçeli yerkazarların üretkenlikleri kepçenin kaya birimiyle etkileşimi ile doğrudan ilintilidir. Bu etkileşim sırasında kaya biriminin gösterdiği dirence bağlı olarak kepçede yüksek gerilmeler oluşmaktadır. Bu gerilmelerin kayaç özelliklerine göre değişimini gözlemlemek ve gerilmelerin yoğun olduğu kepçe bileşenlerini tespit etmek, kepçenin daha etkin bir şekilde yer ile etkileşiminin sağlanması ve bakım.onarım maliyetlerinin azaltılması için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı çekme kepçeli yerka...
Citation Formats
H. Zaloğlu, G. O. Özgen, and E. Ciğeroğlu, “Sonlu elemanlar analiziyle icra yayinin yay karakteristiğinin bulunması,” Ankara, Türkiye, 2012, vol. 1, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97578.