Hide/Show Apps

Sonlu eleman yöntemiyle üretim işlemlerinin sayısal benzetimi

Download
1995
Tekkaya, Erman A.
Kavaklı, Sebahattin
Şavkılıoğlu, Murat
Baranoğlu, Besim
Gerçek, Çınar
Arıkan, Mehmet Fırat
Şen, Abdullah
Projenin amacı metal biçimlendirme işlemlerinin sayısal benzetimini yapabilen bir sonlu eleman yazılımının geliştirilmesidir. Yazılımın yerel sanayide kullanılabilmesi için güvenirli, hızlı ve geniş bir donanım platformunda çalışabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle malzemenin bünye denklemleri rijit-plastik olarak seçilmiştir. Bünye denklemleri Levy-Mises akma kuralı, v. Mises akma kriteri ve pekleşmeyi tarifleyen akma eğrisi kullanılarak oluşturulmaktadır. Sayısal çözüm ise Markov değişim ilkesinin ayrıklaştırılmasına dayanmaktadır. Elde edilen doğrusal olmayan sonlu eleman denklemleri doğrudan yenileme ile Newton-Raphson yöntemleri kullanılarak çözümlenmektedir. Tamamıyla otomatik olarak çalışan ağ-yenileme algoritması, doğrusal temas algoritması ve Newton-Raphson stabilatörü özgün kuramsal katkılar olarak sunulmaktadır. Sonlu eleman programı AJNTSI-C dilinde yazılmıştır. Pre- ve postprozesör olarak ASKA-Mesh/View ticari yazılımı kullanılmaktadır. Geliştirilen yazılım doğruluğu kanıtlanmış çözümler ile smanmıştır. Ayrıca son derece karmaşık sanayi örnekleri çözülmüş ve raporun son bölümünde tanıtılmıştır.