Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretimini Etkileyen Faktörler: Rüzgar ve Güneş Enerjisi Örneğinde Kar Amacı Motivasyonuna göre Farklılaşan Engeller ve Destekler

2021-12-01
Erden Topal, Yelda
Gürsoy Haksevenler, Betül Hande
Erdil, Erkan
Enerji talebinin hızlı artışı ve enerji kaynaklarının bu artışı karşılamakta göreceli olarak yetersiz kalması, enerjinin sürdürülebilir olarak üretilmesini gündeme taşımaktadır. Ülkemizde enerji kaynaklarının büyük bir kısmının ithal ediliyor olması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılmasının yaygınlaştırılmasını daha da önemli hale getirmektedir. Gelişmekte olan teknolojiler olarak adlandırılan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim teknolojileri, (hidroelektrik üretim teknolojileri gibi) diğer yenilenebilir enerji türlerine nazaran daha az kullanılan teknolojilerdir. Bu sebeple, elektrik üretiminde bu kaynakların kullanımının artması konusundaki engellerin ve desteklerin belirlenmesi ve tahlil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan aktörlerden 57 temsilci ile açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada açık kodlama yöntemiyle 40 adet destekleyici faktör, 40 adet engelleyici faktör belirlenmiştir. Bu faktörler, ekonomik, fiziksel, kurumsal, psikolojik, teknolojik, siyasi ve yönetimsel olmak üzere yedi ayrı başlık altında gruplanmıştır. Elde edilen bulgularda, ekonomik, kurumsal, yönetimsel ve siyasi faktörlerin daha çok ön plana çıktığı gözlenmiştir. Ülkemizde doğrudan kar amacı güden özel sektör ve kar amacı gütmeyen diğer sektörlerdeki aktörlerin gözünden derlenen bu faktörler analiz edildiğinde, kar amacı güden sektörlerdeki aktörler için daha çok siyasi faktörlerin, yönetimsel faktörlerin ve kurumsal faktörlerin belirleyici olduğu; kar amacı gütmeyen aktörler için ise daha çok ekonomik faktörlerin belirleyici olduğu görülmüştür. Siyasi faktörler ve yönetimsel faktörler içinde en çok öne çıkan faktörler destek ve teşvikler, mevcut alt yapı ve bürokratik uygulamalar ile ilgili olurken, Kurumsal faktörler içinde iş birliği ve koordinasyon mekanizmaları belirleyici unsur olmuştur. Ekonomik faktörler en çok maliyet ve yatırım kaynaklı mekanizmalar, destekler ve engeller bağlamında değerlendirilmiştir
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

Suggestions

A real options approach to valuation of photovoltaic power investments on rooftops of residential areas in Turkey
Or, Bartu; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem; Department of Civil Engineering (2023-1-24)
Diminishing non-renewable energy resources, increasing energy prices, and the outgrowth of carbon footprints have made investments in renewable energy resources indispensable. Power generation through renewable solar energy can be made through state-of-art photovoltaic (PV) systems. Although PV systems on residential rooftops offer great solar energy potential, initial costs are considerably high, and there exist such uncertainties as fluctuating PV panel prices, changing meteorological conditions affecting...
Interactive energy consumption parameters of walking draglines in Turkish coal mines
Özdoğan, Metin; Özgenoğlu, Abdurrahim; Department of Mining Engineering (2002)
This thesis presents and discusses the production and direct current motor performances of walking draglines from equipment excavating ease perspective operating at some Turkish surface coal mines based on the on-board monitoring research carried out with portable laboratory type monitor. The thesis investigates and interprets interactive excavating energy consumption of the equipment at ground engagement as a reaction of equipment to varying bench digging conditions; analyzes cycle time and energy componen...
Türkiye’nin Toplam Enerji Talebindeki Değişimin Ayrıştırma Yöntemi ile Belirlenmesi
Sarı, Ramazan(2015-12-31)
Petrol krizinden sonra enerji güvenliği dünyanın gündemine oturunca etkin enerji politikaları geliştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ekonomik büyümeye engel olmadan hayata geçirilecek enerji politikalarının ilk koşul enerji ile diğer ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemektir. Böylece daha etkili enerji talebi öngörüleri yapılabileceği gibi aynı zamanda arzulanan ekonomik büyüme de gerçekleşmiş olacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de enerji talebini belirleyen faktörler ayrıştırma yöntemi ile belirl...
Development of a climate risk assessment method for the provinces of Turkiye
Bütün Bayındır, Gülsün Duygu; Yetişkul Şenbil, Emine; Department of City and Regional Planning (2022-8-25)
Climate change is disproportionately threatening vulnerable systems and amplifying existing risks. Considering the increasing impacts of climate change, assessing climate-related risks and identifying respective critical vulnerabilities have gained vital importance in addressing climate change. This thesis aims at examining the climate risk and vulnerability levels of provinces by conducting a climate risk and vulnerability assessment at the national scale provincial level to respond to the immediate climat...
A case based comparative evaluation of internet adoption of small and medium sized enterprises in Turkey
Durmaz, Güclü Tolga; Sayın, Erol; Program in Science and Technology Policy Studies (2002)
Globalization and the impact of rapid advances in technologies are presenting new opportunities and new challenges to every industry, region and country in the world. Fast challenging information and communication technologies (ICT) are transforming markets and require new methods of organizing work, business and trade to harness the benefits of globalization. A new business environment has emerged in the Information Age. In this study, definitions of competitive strategies and new business tools for Small ...
Citation Formats
Y. Erden Topal, B. H. Gürsoy Haksevenler, and E. Erdil, “Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretimini Etkileyen Faktörler: Rüzgar ve Güneş Enerjisi Örneğinde Kar Amacı Motivasyonuna göre Farklılaşan Engeller ve Destekler,” Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no. 32, pp. 901–916, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/67030/1045546.