Ottoman Art of the First World War

2016-04-20
Tongo Overfield Shaw, Gizem
Conference: Great War in the Middle East 1911-1923

Suggestions

Ottoman Women Artists and the First World War
Tongo Overfield Shaw, Gizem (2017-02-02)
Ottoman Central Administration and War Finance Late Seventeenth Century
Orbay, Kayhan (null; 2006-08-20)
Ottoman Baroque architecture seen through five Selatin Mosques
Erşahin, Serap; Aslanoğlu, İnci; Department of History of Architecture (1999)
Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları
Yavuz, Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Üçüncü Selim'in 1789'da tahta geçmesiyle başlayan Batılılaşma dönemine kadar Osmanlı sağlık kuruluşları hem tıp uygulamaları, hem sağlık koşulları, hem de hastane yapılan açısından ortaçağda geçerli olan ilkel görünümlerini korumuşlardır. Kendinden önceki Selçuklu tıp uygulamalarına dayanan Osmanlı sağlık kuruluşları, biçimsel olarak da Selçuklu sağlık yapılarını yinelemişler, bu nedenle, Osmanlı hastaneleri, medrese planlarını anımsatan, bir orta avlu çevresine dizili odalardan oluşmuş geleneksel formların...
Ottoman Forest History as Environmental History
Dursun, Selçuk (null; 2015-07-18)
Citation Formats
G. Tongo Overfield Shaw, “Ottoman Art of the First World War,” presented at the Conference: Great War in the Middle East 1911-1923, London, İngiltere, 2016, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97667.