Bir Zamanlar Mısır'da: Mekân-İnsan Odağında Necib Mahfuz'un Üç Romanı

2022-06-02
Uluslararası Dünya Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu

Suggestions

Spaces of an escapist utopia: an inquiry into the Yeşil Yurt dream of Servet-i Fünun
Kurpınar, Gönenç; Zelef, Mustafa Haluk; Department of Architecture (2020-7)
Throughout the history, humankind has created many utopias and has used the utopian vision to build the physical environment, govern the social life or just escape from the existing reality. In order to elaborate discussions on utopias, this thesis is focused on Yeşil Yurt which was created in the late 19th century by literary and architectural tools that later turned into a single realized building. Discussing Yeşil Yurt’s interaction with architecture, literary spaces and utopianism, various archite...
An array of square plate resonators with adjustable resonance frequency
Polat, Halim; Azgın, Kıvanç; Department of Mechanical Engineering (2022-8-19)
In this study, a MEMS square plate resonator with adjustable resonance frequency is designed, mathematically modelled and verified with finite element analysis (FEA) and experiments. Resonance frequency of microelectromechanical system (MEMS) square plate is adjusted with the help of several cutouts which are placed in unique lines like center lines and nodal lines. First of all, plates are modelled with the help of semi-analytic method called Rayleigh-Ritz method for the 1st and 2nd modes since higher mode...
Home as a 'place' : the making of domestic space at Yeşiltepe Blocks, Ankara
Çapoğlu, Nazan; Cengizkan, Ali; Department of Architecture (2008)
The aim of this thesis is to provide a comprehensive look over the domestic space in the scope of the case study held in Ankara. The key notion of the evaluation is that home is a ‘place’ and it can not be evaluated comprehensively when abstracted and degraded into classifications of size, location, cost, or generalized user profile, without considering its place-specific qualities and the experience of its users. Starting from this point, the thesis provides a detailed observation and documentation of the ...
The Changing Character Of Public Space In An Eastern Mediterranean Port City: From Customs Square To Grand Bazaar In Mersin
Ünlü, Tolga (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Bir fiziksel olgu olarak “kamusal mekan”, en genel anlamıyla toplumdaki herkesin kullanımına açık, bireysel etkileşimin en üst düzeyde olduğu açık alanları, parkları, sokakları ve meydanları kapsamaktadır. Bu alanlar içinde özellikle meydanlar, kentsel yaşamın mikro-kozmosu ve eylemlerin özgürce ifade bulduğu alanlardır. Genelde kamusal mekanlar, özelde ise meydanlar günlük etkinliklerin en ilgi çekici biçimde yer alabileceği alanlar olmuştur. Ancak, son dönemde dünyanın birçok bölgesinde ve kentinde toplum...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Citation Formats
S. Yılmaz, “Bir Zamanlar Mısır’da: Mekân-İnsan Odağında Necib Mahfuz’un Üç Romanı,” presented at the Uluslararası Dünya Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97686.