Department of Turkish Language, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (11)

Has File(s)
No (11)

Author
Yılmaz, Sibel (8)
Başer, Banu (2)
Akar, Ali (1)
Eminoglu, Selim (1)
Galloway, Kevin C. (1)

Subject
Approximation (1)
Birey (1)
Cahit Irgat (1)
Camera (1)
City, space (1)

Date Issued
2010 - 2019 (7)
2020 - 2023 (4)

Item Type
Conference Paper (9)

Recent Submissions

Öykü Kanonu Kurulurken Yayınevleri ve Dergiler
Yılmaz, Sibel (2023-11-24)
1930'ların Süreli Yayınlarında Nurullah Ataç ve Polemikleri
Yılmaz, Sibel (2023-09-23)
Aynı Bedende İki Kadın ya da Lilith'in Güncel Bir Yorumu: Esra Pekin'in Lilith Romanı
Yılmaz, Sibel (2022-10-18)
Sümer mitolojisinde ve Tevrat’ta kendine yer bulan Lilith, Hz. Âdem’in ilk karısıdır. Tıpkı Âdem gibi topraktan yaratılan Lilith, eşitlik talebinin kabul görmemesi üzerine Âdem’le anlaşmazlığa düşer ve Tanrı tarafından cez...
Bir Zamanlar Mısır'da: Mekân-İnsan Odağında Necib Mahfuz'un Üç Romanı
Yılmaz, Sibel (2022-06-02)
Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri
Yılmaz, Sibel (null; 2019-09-18)
Cahit (Saffet) Irgat (1915 – 1971), who was one of the poets of 1940 Socialist Realist Poetry Group,published his first poems with the signature of Cahit Saffet in the magazine Varlık in 1935. After writing those romantic...
Oğuz Tansel in Şiirlerinde Yaşama Sevinci ve Umut
Yılmaz, Sibel (2016-10-21)
Ozanlığının yanı sıra halkbilimcisi ve masal derlemecisi olarak da tanıdığımız Oğuz Tansel, Cumhuriyet döneminde yetişmiş önemli kültür adamlarından biridir. 1930’ların ortasında şiir yazmaya başlayan Tansel’in ilk şiirler...
Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler
Akar, Ali; Başer, Banu (null; 2015-01-01)
Yekta Kopan'ın Öykücülüğü: Modern Zamanlarda İnsanlık Hâlleri
Yılmaz, Sibel (2014-05-23)
2000'li yılların başından bu yana Türk öykücülüğünde önemli bir gelişim gözlenmektedir. Bu gelişime yazdığı nitelikli eserlerle katkıda bulunan yazarlardan biri de Yekta Kopan (1968-)'dır. Bugüne kadar yedi öykü kitabı yay...
A Miniature VGA SWIR Camera using MT6415CA ROIC
Eminoglu, Selim; Yılmaz, Sibel; Kocak, Serhat (2014-05-08)
This paper reports the development of a new miniature VGA SWIR camera called NanoCAM-6415, which is developed to demonstrate the key features of the MT6415CA ROIC such as high integration level, low-noise, and low-power in...
Turfan Uygurlarından Kalan Bir Belge Tanıklığında Uygurlarda Evlat Edinme Geleneği
Başer, Banu (2011-12-01)
eneğinin varlığı açıkça görülmektedir. Evlat edinme uygulamaları, Orta Asya göçebe Türk topluluklarında, bozkır hayatının bir gereği olarak insan gücüne duyulan ihtiyacın karşılanması ve boyun güçlenmesi, büyümesi amacıyla...
MODELING THE COMPLIANCE OF A VARIABLE STIFFNESS C-SHAPED LEG USING CASTIGLIANO'S THEOREM
Ünlü Aydın, Yücel; Yazıcıoğlu, Yiğit (2010-08-18)
This paper discusses the application of Castigliano's Theorem to a half circular beam intended for use as a shaped, tunable, passively compliant robot leg. We present closed-form equations characterizing the deflection beh...
Citation Formats