Giriş: Tasarım Araştırmalarıyla Endüstriyel Tasarımdaki Dönüşümleri Anlamak

Suggestions

Giriş: Ortadoğu ve Dış Politika
Altunışık, Meliha (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2022-05-01)
Giriş: UTAK 2016’nın ardından: konferansa dair genel değerlendirme
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Dalsu Özgen Koçyıldırım; Günay, Aslı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Giriş
Aydıngün, Ayşegül (Atatürk Kültür Merkezi, 2012-01-01)
Giriş: Kuş Bakışı Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş
Türkeş, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Bu özel sayının amacı Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi farklı yönleriyle irdelemektir. Şüphesiz ki, Cumhuriyet’in ilk yılları üzerine çalışan sosyal bilimciler Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ilişkin tartışmaları analizlerinde kullanmaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte devamlılıklar olduğu gibi kopuşlar da mevcuttur. Elbette geçiş süreci devamlılık ve kopuş noktaları ile sınırlı değildir. Uluslararası düzlemde sistem, ulusal düzlemde siyasi ve...
Investigation of influent COD/TAN ratio and loading rate effects on carbon and nitrogen removal via aerobic granules
Kocatürk, İrem; Bayramoğlu, Tuba Hande; Department of Environmental Engineering (2014)
Aerobic granulation serves as a promising treatment technology over the conventional systems due to its advantages such as high biomass retention capacity, high settleability, ease of separation from the effluent, toxicity resistance, capacity to handle high organic loading rates and suitability for high chemical oxygen demand (COD) wastewaters. The scope of the thesis is to investigate the influent COD/total ammonifiable nitrogen (TAN = NH4-N + NH3-N) ratio and loading rate effects for the removal of carbo...
Citation Formats
H. Kaygan and P. Kaygan, “Giriş: Tasarım Araştırmalarıyla Endüstriyel Tasarımdaki Dönüşümleri Anlamak,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. xiii, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.