Bir Tasarım Fakültesinde Ders Program Çizelgelerinin Hazırlanması Üzerine Bir İş Birliği Çalışması

2018
Kapkın, Engin
Acar, Ilgın
Günümüz dünyasında tasarımcının karşılaştığı problemler karmaşık bir hal almıştır ve çözüm ancak birden fazla disiplinin iş birliği sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bu vaka çalışması bir Tasarım Fakültesinin Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı bölümlerinde her dönem hazırlanan ders program çizelgelerinin oluşturulması sürecinin zamanla karmaşıklaşmasını, çözümlenmesi için doğan iş birliğinin gerekliliğini ve ortaya çıkan taslak çözümü konu almaktadır. Ders program çizelgelerinin hazırlanması, temel olarak öğretim üyelerinin derslere, derslerin de dersliklere ve takvime atanması faaliyetidir. Artan öğrenci sayısına rağmen aynı hızda değişmeyen öğretim üyesi ve mekân sayıları bu faaliyeti karmaşık hale getirmiş, öğretim üyelerinin zamanlarının ve mekânların daha verimli şekilde kullanılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu amaçla, bir endüstriyel tasarımcının, iki endüstri mühendisinin ve iki bilgisayar mühendisinin iş birliği yapması sağlanmıştır. Bu iş birliği sonucunda ilgili tüm kullanıcıların faydalanacağı, çizelge hazırlamayı hızlı ve istenilen şekilde çözebilen bir yazılım hazırlanması planlanmıştır

Suggestions

Çocuklar için tasarlarken birbirinden öğrenmek: Tasarımda disiplinler arası işbirliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
An Inquiry on Absolute Architecture: The Case Study of Arter in İstanbul
Şahin, Umut Bora; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2021-7-5)
The notion of form has always had a prominent role in the discipline of architecture both for the theoretical discussions and the practice of building. Reconfiguring the physical conditions of architecture, the idea of form can enable possibilities for creating a relationship between the object of architecture and the city. This research unfolds the theories on architectural form and offers an analysis of the Arter building in İstanbul in the light of these theories. The “revolutionary” architecture around ...
Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Çizen’in Verimlilik Analizi Ve Kullanıcı Deneyimi Araştırması İle Kullanıcı Odaklı Yalın Arayüz Geliştirilmesi
Zengin Bintaş, Gül Çiçek; Erkarslan, Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde hızla gelişmekte olan yazılım dijital dönüşümün de en temel itici gücüdür. Özel likle maliyet ve zaman baskısı olan kalıp tasarımı gibi üretimin kilit noktasındaki faaliyetler için yapılan yazılımlar büyük önem arz eder. Ürünler istenilen özelliklerde ve ölçülerde Bilgi sayar Destekli Tasarım (BDT) programları ile tasarlanmakta ve üretime hazırlanmaktadır. Bu programların yazılımlarında yapılan yenilik çalışmaları ile tasarım süreçlerinde büyük oranda verimlilik sağlanmakta ve tasarımdan kaynak...
Disiplinler Arası Tasarım İşbirliği: Çok Katmanlı Tasarım Problemlerine Çözüm Arayışları İçin Bir Pilot Proje Uygulaması ve Sonuçları
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Tasarım disiplininin değişen ekonomiler, sosyal ve çevresel koşullar doğrultusunda, çok boyutlu ve karmaşık tasarım problemlerinin çözümüne odaklanan ve genişleyen bir rolünün olduğunu gözlemlemekteyiz. Günümüz tasarım uygulamalarında ürün ve kullanıcı arasındaki etkileşimlerin artması nedeniyle, farklı ölçeklere dokunan disiplinler arası tasarım problemleriyle karşılaşılmakta, bu durum disiplinler arası iletişimi ve işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Tasarım tabanlı eğitim veren farklı programlardaki ...
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
Citation Formats
E. Kapkın and I. Acar, “Bir Tasarım Fakültesinde Ders Program Çizelgelerinin Hazırlanması Üzerine Bir İş Birliği Çalışması,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 191, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.