Bir Tasarım Fakültesinde Ders Program Çizelgelerinin Hazırlanması Üzerine Bir İş Birliği Çalışması

2018
Kapkın, Engin
Acar, Ilgın
Günümüz dünyasında tasarımcının karşılaştığı problemler karmaşık bir hal almıştır ve çözüm ancak birden fazla disiplinin iş birliği sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bu vaka çalışması bir Tasarım Fakültesinin Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı bölümlerinde her dönem hazırlanan ders program çizelgelerinin oluşturulması sürecinin zamanla karmaşıklaşmasını, çözümlenmesi için doğan iş birliğinin gerekliliğini ve ortaya çıkan taslak çözümü konu almaktadır. Ders program çizelgelerinin hazırlanması, temel olarak öğretim üyelerinin derslere, derslerin de dersliklere ve takvime atanması faaliyetidir. Artan öğrenci sayısına rağmen aynı hızda değişmeyen öğretim üyesi ve mekân sayıları bu faaliyeti karmaşık hale getirmiş, öğretim üyelerinin zamanlarının ve mekânların daha verimli şekilde kullanılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu amaçla, bir endüstriyel tasarımcının, iki endüstri mühendisinin ve iki bilgisayar mühendisinin iş birliği yapması sağlanmıştır. Bu iş birliği sonucunda ilgili tüm kullanıcıların faydalanacağı, çizelge hazırlamayı hızlı ve istenilen şekilde çözebilen bir yazılım hazırlanması planlanmıştır

Suggestions

Çocuklar için Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Investigation of Lean Manufacturing Practices And Plant Layout Design of a Water Bottling Plant From A Sustainability Perspective
Zarrar, Ahmed; Esat, Volkan; Solyalı, Oğuz; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
Companies around the globe are entering an ever-competitive environment, which harbours new challenges that need to be investigated and dealt with. Manufacturers are finding new ways to maximize operational efficiency, improve productivity, and minimize emissions while reducing direct and indirect costs. To achieve these objectives, lean manufacturing is one of the most renowned frameworks used by the industries' tycoons to stay competitive in the global market. The cardinal aim of this research is to...
An Inquiry on Absolute Architecture: The Case Study of Arter in İstanbul
Şahin, Umut Bora; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2021-7-5)
The notion of form has always had a prominent role in the discipline of architecture both for the theoretical discussions and the practice of building. Reconfiguring the physical conditions of architecture, the idea of form can enable possibilities for creating a relationship between the object of architecture and the city. This research unfolds the theories on architectural form and offers an analysis of the Arter building in İstanbul in the light of these theories. The “revolutionary” architecture around ...
Birlikte Çalışmak: Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluş Olarak TAK (Tasarım, Araştırma, Katılım) Kartal ve Kadiköy’de Farklı Disiplinlerden Tasarımcıların İş Birliği
Çakır, Ezgi; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki tasarım aktivitesinde disiplinler arası iş birliğini ele almaktadır. Tasarım alanında geçmişten gelen her şeyi kendi başına yapabilen dahi tasarımcı imajına karşın bugün tasarım projeleri çeşitli bütünleşik aşamalardan oluşmakta ve farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirecek kadar karmaşık süreçler içermektedir. Bu noktadan hareket eden araştırmamızın amacı, farklı disiplinlerden tasarımcıların kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yürüttüğü ekip çalışmasını...
Bir Otoetnografik Anlatı: Stüdyo Ortamında Kamera Kullanımı ve Bedenleşme
Gürtekin, Betül; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Fenomenoloji felsefi bir yaklaşım olarak insan bedeninin ve zihninin birbirinden ayrı anlaşılamayacağını, üstelik insanın, yaşadığı çevre ve dünyayla ilişkisinin de bütünsel olarak yorumlanması gerektiğini söyler. Fenomenolojik yaklaşım, bu doğrultuda tasarım disiplinleri açısından kullanıcıların ürünle olan öznel deneyimlerini tarif etmeye yarayan bir teorik arka plan sağlayabilir. Tasarım alanyazınında, fenomenolojik yaklaşım ve bu yaklaşımda temellenen “yaşam dünyası” (Husserl), “el altında olma” (Heideg...
Citation Formats
E. Kapkın and I. Acar, “Bir Tasarım Fakültesinde Ders Program Çizelgelerinin Hazırlanması Üzerine Bir İş Birliği Çalışması,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 191, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.