Bir Şehircilik Problemi: Değişen İklimde Termal Konforu Sağlamak

2021-01-01

Suggestions

Bir Sosyal Girişim Projesi: Bir Kucak Oyuncak
Çıtak, Melike; Şekercioğlu, Gözde; Külahçıoğlu, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına dair toplumsal farkındalık yaratmak ve çocukların kendi yaşamlarında karar verici olmaları için çalışan bir sosyal girişimdir. Ocak 2018 verilerine göre, Türkiye’de hapishanede annesi ile yaşamak zorunda olan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk vardır. Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında Önemsiyoruz, 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların kendini birey olarak algılamasını sağlamak ve çevresi ile kurduğ...
An analysis on the transformation of urban identity : case study of Bodrum
Arbak (Erdem), A. Şebnem; Kayasü, Serap; Urban Design in City and Regional Planning Department (2005)
Urban identity can be defined as the intuition of the user, concerning the unique appearance of a city, which unifies environmental, historical, sociocultural, functional, and spatial values in urban space. In that sense, whether negative or positive, the impacts of the urban developments and differentiations, on physical environment and the user, cause to differ the impression about the urban space and the identity features. Bodrum town started lose its spatial, architectural, socio-cultural, functional, l...
Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 2019-05-01)
Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-05-01)
Bir Mimarlık Tarihi Dizini: İnci Aslanoğlu İçin
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-01-01)
Citation Formats
E. Peker, “Bir Şehircilik Problemi: Değişen İklimde Termal Konforu Sağlamak,” PLANLAMA-PLANNING, vol. 31, no. 1, pp. 108–119, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.14744/planlama.2020.92679.