Understanding Human Rights with Aristotelian Universalism

2002-05-01

Suggestions

Haset ve Psikopatoloji İlişkisinin Film Örnekleriyle Ele Alınması
Canbolat, Fazilet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
“Haset” bireyin kendisinde olmayan ve bir başka kişinin sahip olduğu bir özelliği arzulaması ve malum kişinin bu özellikten yoksun olmasını dilemesi olarak tanımlanır (Parrot & Smith, 1993). Melanie Klien (1957), anne göğsünün hasedin asıl ilgi odağı ve başlangıç noktası olduğunu ileri sürer; zira meme bazen paylaşılan ancak çoğu zaman geri çekilen bir nesne olmakla birlikte bebeğin kendine ait veya kontrolü altında değildir. Anne ismindeki sahibin dilerse bu süt ve sevgi kaynağını kendine saklayabilec...
Understanding consumer innovativeness via theory of goal directed behavior: an investigation of factors affecting adoption of online games
Baybaş, Gülnur; Yılmaz, Cengiz; Department of Business Administration (2015)
This study aims to analyze the factors behind adoption of online games, using a theoretical foundation based mostly on the theory of goal-directed behavior and diffusion of innovations model. Factors affecting the adoption behavior are determined on the basis of the goal directed behavior theory, and differences between adopter categories of online game buyers are investigated by applying Rogers’ diffusion of innovations (DOI) theory. Online survey was conducted to reach target group by using social media a...
Understanding conscientious objection as resistance: theories of self in Stirner and Foucault
Çol, Berna; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2011)
The main objective of this thesis is to examine conscientious objection to military service as a case of resistance to modern power in relation with the possibilities of “self”. In this context, Max Stirner’s theory of “ego” and Michel Foucault’s conceptualisations of modern power and modern subject are critically analyzed. In accordance with the relation between conscientious objection and the possibilities of self, Foucault’s theories of “power over life” and “ethics of care of self” are discussed by exam...
Understanding organizational deviance: An interactive model of perceived job characteristics and personality
Arkan, Öykü; Acar, Feride Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
The present study proposed and tested a model of organizational deviance, which incorporated characteristics of both the work environment and the individual. Specifically, job design and personality were examined as determinants of organizational deviance. The model incorporated both direct and joint effects of the study variables. Data from 662 individuals were analyzed using moderated regression. Results showed personality traits of conscientiousness and neuroticism and job characteristic of identity...
Understanding supplier sustainability performance: The role of dependence and relational capital
Akın Ateş, Melek; Güleryüz, Atakan; Güleryüz, İrem; Arslan, Ataberk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-12)
With increasing stakeholder pressure to improve sustainability performance, firms focus on understanding how buyer-supplier relationship characteristics play a role in encouraging or jeopardizing supplier sustainability efforts. In this study, we examine how buyer-supplier dependence and relational capital affect the environmental and social performance of suppliers. We adopt an embedded, multiple-case study design, and examine five large buying firms in Turkey and their multiple suppliers at the dyadi...
Citation Formats
C. Deveci, Understanding Human Rights with Aristotelian Universalism. 2002.