Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitim Reformunun İlk Yıllarındaki Mücadelesi: Fenomenolojik Bir Çalışma

2018-06-15
Karahan, Engin
CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF

Suggestions

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Uygulamaları Kullanım Durumları Ve Fen Eğitimi Sürecindeki Kullanımı Hakkındaki Görüşleri
ÖZBAY, UĞUR; CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF; Karahan, Engin (2017-05-14)
Investigating Science Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Competencies: A Mixed Method Study
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale; Canbazoğlu Bilici, Sedef; Department of Science Education (2021-7-12)
The purpose of the present study was to investigate science teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) in terms of different variables. Specifically, the purpose was to examine science teachers’ TPACK competency levels according to their gender, experience years and determine their TPACK indicators based on TPACK-Deep factors, namely design, exertion, ethics, and proficiency. The current study was followed by explanatory sequential mixed methodology and composed of two stages: survey rese...
Fen Bilimleri Oğretmenlerinin Surdurulebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalığı: Bir Durum Calışması
Tatlılıoğlu, Eda; Öztekin, Ceren (2019-05-02)
Pre-service Science Teachers' Approaches to Classroom Assessment
Çayır, Ayşenur; Sungur, Semra; Department of Science Education (2022-9-2)
The main focus of this study to examine Turkish pre-service science teachers’ approaches to classroom assessment, their conceptions of assessment, and the link between their apporaches to and conception of assessment. For the purpose of the study, a mixed method research design was used. In quantitative part, 676 pre-service science teachers, who enrolled 12 universities in six regions of Turkey, participated. The adapted version of Approaches to Classroom Assessment Inventory was administered to participan...
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) araştırmalarına verilen önemi artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaç kapsamında fen b...
Citation Formats
E. Karahan and S. CANBAZOĞLU BİLİCİ, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitim Reformunun İlk Yıllarındaki Mücadelesi: Fenomenolojik Bir Çalışma,” presented at the International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://ejercongress.org/pdf/bildiri-ozetleri-2018.pdf.