Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Uygulamaları Kullanım Durumları Ve Fen Eğitimi Sürecindeki Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

2017-05-14
ÖZBAY, UĞUR
CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF
Karahan, Engin

Suggestions

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitim Reformunun İlk Yıllarındaki Mücadelesi: Fenomenolojik Bir Çalışma
Karahan, Engin; CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF (2018-06-15)
Preservice science teacher's efficacy beliefs regarding science teaching and their classroom management beliefs
Savran, Ayşe; Çakıroğlu, Jale Us; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
This study intended to explore preservice science teachers' science teaching efficacy beliefs and their classroom management beliefs. In addition, preservice science teachers' efficacy and classroom management beliefs were compared regarding gender, and grade level. Also, the intenelationships among their efficacy beliefs, classroom management beliefs, the number of university pedagogical courses completed and university cumulative point grade average (CGPA) were investigated. The present study was conducte...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sezgiye Ters Fizik Problemleri ve Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
Çetin, Ali; Aydın Şengüleç, Özlem; Özdemir, Ömer Faruk; Azar, Ali (2017-09-16)
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) araştırmalarına verilen önemi artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaç kapsamında fen b...
Pre-service science and mathematics teachers' computer related self-efficacy, attitudes, and the relationship among these variables
Pamuk, Savaş; Peker, Deniz; Department of Educational Sciences (2007)
The purpose of this study was (1) to explore pre-service science and mathematics teachers’ levels of computer self-efficacy and attitude towards computers, (2) to investigate the effects of gender, grade level, major of study, and computer ownership of pre-service science and mathematics teachers on computer self-efficacy and attitudes towards computers, and (3) to examine the relationship between computer self-efficacy and attitudes towards. For this study 650 students from two departments, which were Elem...
Citation Formats
U. ÖZBAY, S. CANBAZOĞLU BİLİCİ, and E. Karahan, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Uygulamaları Kullanım Durumları Ve Fen Eğitimi Sürecindeki Kullanımı Hakkındaki Görüşleri,” presented at the International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2017.pdf.