Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Uygulamaları Kullanım Durumları Ve Fen Eğitimi Sürecindeki Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

2017-05-14
ÖZBAY, UĞUR
CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF
Karahan, Engin

Suggestions

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitim Reformunun İlk Yıllarındaki Mücadelesi: Fenomenolojik Bir Çalışma
Karahan, Engin; CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF (2018-06-15)
Pre-service Science Teachers' Approaches to Classroom Assessment
Çayır, Ayşenur; Sungur, Semra; Department of Science Education (2022-9-2)
The main focus of this study to examine Turkish pre-service science teachers’ approaches to classroom assessment, their conceptions of assessment, and the link between their apporaches to and conception of assessment. For the purpose of the study, a mixed method research design was used. In quantitative part, 676 pre-service science teachers, who enrolled 12 universities in six regions of Turkey, participated. The adapted version of Approaches to Classroom Assessment Inventory was administered to participan...
Preservice science teacher's efficacy beliefs regarding science teaching and their classroom management beliefs
Savran, Ayşe; Çakıroğlu, Jale Us; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
This study intended to explore preservice science teachers' science teaching efficacy beliefs and their classroom management beliefs. In addition, preservice science teachers' efficacy and classroom management beliefs were compared regarding gender, and grade level. Also, the intenelationships among their efficacy beliefs, classroom management beliefs, the number of university pedagogical courses completed and university cumulative point grade average (CGPA) were investigated. The present study was conducte...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sezgiye Ters Fizik Problemleri ve Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
Çetin, Ali; Aydın Şengüleç, Özlem; Özdemir, Ömer Faruk; Azar, Ali (2017-09-16)
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) araştırmalarına verilen önemi artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaç kapsamında fen b...
Citation Formats
U. ÖZBAY, S. CANBAZOĞLU BİLİCİ, and E. Karahan, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Uygulamaları Kullanım Durumları Ve Fen Eğitimi Sürecindeki Kullanımı Hakkındaki Görüşleri,” presented at the International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2017.pdf.