Mühendislik Öğrencilerinin STEM Odaklı Öğretim Modülü Tasarımlarının İncelenmesi

2020-12-01

Suggestions

Mühendislik Öğrencilerinin STEM Eğitimi Odaklı Öğretim Süreçlerindeki Deneyimleri
Karahan, Engin (2018-06-15)
Strengths and weaknesses of problem-based learning in engineeriing education: students’ and tutors’ perspectives
Ateş, Özlem; Eryılmaz, Ali (2010-01-01)
This study aims to analyze the strengths and weaknesses of problem-based learning (PBL) implementations in engineering education and problems encountered in it from the perspectives of tutors and students. A case study design was employed in this study. To this end, four tutors, their five PBL modules, and fourteen students were selected. The data were collected by means of observations, interviews, and additional data sources. The results indicated that gaining engineer’s viewpoint and self confidence; imp...
Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems
Kalınlı, Adem; Karaboğa, Derviş (null; 2002-06-04)
The Effects of engineering design based instruction on 7th grade students’ nature of engineering views and attitudes towards STEM
Aydoğan, Berna; Çakıroğlu, Jale; Department of Mathematics and Science Education (2019)
The purpose of the study was to investigate the effects of engineering design-based instruction on 7th grade students’ nature of engineering (NOE) views and attitudes towards STEM. The sample of the present study was 41 students of 7th grade in a public middle school in Ankara, in which 24 of them were experimental group and 17 of them were comparison group. The sample was chosen by using convenience sampling from public middle schools in Ankara. In comparison group, curriculum-based instruction was taught ...
Mühendislik ve Tasarım Eğitimi Konusunda Fen Öğretmenlerinin Tutum ve Bilgilerinin Öğrenme İlerlemesi Yöntemi ile Ortaya Konması ve İzlenmesi
Baran Jovanovic, Evrim; Mesutoğlu, Canan; Çakıroğlu, Erdinç(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı; a) fen öğretmenlerinin mühendislik ve tasarım eğitimi konusundaki tutumlarınını ve bilgilerini temsil edecek öğrenme ilerlemesi (learning progression) tasarlamak ve veri toplama araçları geliştirmek, b) geliştirilen öğrenme ilerlemeleri ve mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimler ile öğretmen tutum ve bilgilerindeki gelişimi takip etmek, ve c) mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimlerin fen öğretmenlerinin etkinlik tasarlama ve uygulamalarını hangi...
Citation Formats
E. Karahan, “Mühendislik Öğrencilerinin STEM Odaklı Öğretim Modülü Tasarımlarının İncelenmesi,” Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol. 37, pp. 73–91, 2020, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/58376/842384.