Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems

2002-06-04
Kalınlı, Adem
Karaboğa, Derviş

Suggestions

Mühendislik Öğrencilerinin STEM Odaklı Öğretim Modülü Tasarımlarının İncelenmesi
Karahan, Engin (2020-12-01)
Mühendislik Öğrencilerinin STEM Eğitimi Odaklı Öğretim Süreçlerindeki Deneyimleri
Karahan, Engin (2018-06-15)
Mühendis olmaya adım adım: çocuk evleri örneklemi
Aydın, Ganime; Saka, Mehpare; Çakıroğlu, Jale; Ibiş Ercihan, Ezgi; Ozansak Topcu, Yeşim; Saruhan, Vildan; Özok Bulut, Nefise; Yörükoğlu Özbay, İmran; Korkmaz, Devran (null; 2019-04-12)
Yenilikçi, girişimci, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, bilgi toplumu, teknoloji, sosyal medya, dijitalleşme 21. yüzyılın ülkeler arası ekonomik rekabette öne çıkan kavramlardır. Özellikle teknolojik alandaki yeniliklerin ekonomiye yansıması boyutunda özellikle uzak doğu ülkelerinin öne çıkması ülkelerin eğitim sistemlerinde bir takım yeniliklere gitmesini zorlayan bir faktör olmuştur. Bu bağlamda, öğrencilerin erken yaştan itibaren yaratıcı, yenilikçi, problem çözen, eleştirel düşünen, teknoloji okuryazarı, ...
Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonda Uluslararası Yaklaşımlar
Yaman, Yavuz; Gümrah, Fevzi (2005-01-01)
Strengths and weaknesses of problem-based learning in engineeriing education: students’ and tutors’ perspectives
Ateş, Özlem; Eryılmaz, Ali (2010-01-01)
This study aims to analyze the strengths and weaknesses of problem-based learning (PBL) implementations in engineering education and problems encountered in it from the perspectives of tutors and students. A case study design was employed in this study. To this end, four tutors, their five PBL modules, and fourteen students were selected. The data were collected by means of observations, interviews, and additional data sources. The results indicated that gaining engineer’s viewpoint and self confidence; imp...
Citation Formats
A. Kalınlı and D. Karaboğa, “Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems,” 2002, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84014.