Mühendislik Öğrencilerinin STEM Eğitimi Odaklı Öğretim Süreçlerindeki Deneyimleri

2018-06-15

Suggestions

Mühendislik Öğrencilerinin STEM Odaklı Öğretim Modülü Tasarımlarının İncelenmesi
Karahan, Engin (2020-12-01)
Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonda Uluslararası Yaklaşımlar
Yaman, Yavuz; Gümrah, Fevzi (2005-01-01)
Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems
Kalınlı, Adem; Karaboğa, Derviş (null; 2002-06-04)
An analysis of the problem-based instruction in engineering education
Ateş, Özlem; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2009)
The main aim of this study was to analyze the implementation of problem-based instruction in electrical-electronics engineering education from the perspectives of tutors and students. Secondary aim of the study was to compare engineering students’ motivation and their use of learning strategies who received their first year curriculum in problem-based learning (PBL) format, in comparison to those who received their curriculum in a conventional lecture format. A multi-method research design that incorporated...
The Effects of engineering design based instruction on 7th grade students’ nature of engineering views and attitudes towards STEM
Aydoğan, Berna; Çakıroğlu, Jale; Department of Mathematics and Science Education (2019)
The purpose of the study was to investigate the effects of engineering design-based instruction on 7th grade students’ nature of engineering (NOE) views and attitudes towards STEM. The sample of the present study was 41 students of 7th grade in a public middle school in Ankara, in which 24 of them were experimental group and 17 of them were comparison group. The sample was chosen by using convenience sampling from public middle schools in Ankara. In comparison group, curriculum-based instruction was taught ...
Citation Formats
E. Karahan, “Mühendislik Öğrencilerinin STEM Eğitimi Odaklı Öğretim Süreçlerindeki Deneyimleri,” presented at the International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://ejercongress.org/pdf/bildiri-ozetleri-2018.pdf.