Optical Tactics for Spatial Justice in the Works of Forensic Architecture and Hito Steyerl

2022-6-31
Oskay, H. Esra
Görselleştirme teknolojilerinin tarihi, içinde yaşadığımız dünyayı anlamak ve düzene sokmak çabasında dünyayı resmetmek için gösterilen amansız çabaya işaret eder. Dünyayı görselleştirme becerisi, hayatta kalma ve kontrol için önemli bir stratejidir, bununla birlikte bize bu olanağı sağlayan teknolojiler bir görme asimetrisi içinde yönetilir. Zemin gerçekliği üzerinde doğrudan etkileri olan teknik görüntülerin erişilebilirliği yasal düzenlemeler tarafından desteklenen her şeyi gören gücün bakışı tarafından kontrol edilir. Bu anlamda, bir görüntünün sınırları sadece görselleştirme teknolojilerinin kapasitelerinin bir sonucu değildir. Güvenlik önlemlerini ve kişisel mahremiyet haklarını göz önünde bulunduran hukuki düzenlemeler de görünürlüğün sınırlarını belirler. Görülmeden görme yeteneğinin nihai iktidar biçimi olduğu mevcut görünürlük rejimi altında, bu tekno-yargısal görüntü ekonomisi, özneler ve nesneler, yasalara saygılı vatandaşlar ve güvenlik tehditleri arasında sınırlar çizer. Bu makale, mevcut tekno-görüntü rejimi içinde sürdürülen güç ilişkilerini tartışmaya ve burada biçimlenen görünürlüğün asimetrik sınırlarını yeniden düzenlemeye çalışan Hito Steyerl ve Forensic Architecture (FA) ekibinin çalışmalarına odaklanmaktadır. FA, politik sınırların biçimlenmesinde şehir planlamasının yöntemlerini bir savaş aracına dönüştüren mekansal stratejilere ve dikey görüş teknolojilerinin sağladığı bakışa odaklanırken, Hito Steyerl teknolojik görüntünün materyal yapısını insan yaşamı üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak araştırır. Bu çerçeve içerisinde bu makale, ilgili çalışmaların görünürlüğün asimetrisine karşı kullandıkları taktiklerin yakından bir okumasıyla, teknik görüntülerin içinde yaşadığımız dünyayı üretme kapasitesini ve görüntülerin failliğini inceler.

Suggestions

Environmental Discourse: A Critical Analysis of Environmentalism in Architecture, Planning, Design, Ecology, Social Sciences and the Media
Teymur, Necdet (Middle East Technical Unicersity, Faculty of Architecture, 2018-4)
A Critical Analysis of "environmentalism" in Architecture, Planning, Design, Ecology, Social Sciences, and the Media
Environmental Archaeology: What is in a name?
Pişkin, Evangelia (Springer International Publishing, 2018-03-01)
This book aims to thoroughly discuss new directions of thinking in the arena of environmental archaeology and test them by presenting new practical applications. Recent theoretical and epistemological advancement in the field of archaeology calls for a re-definition of the subdiscipline of environmental archaeology and its position within the practise of archaeology. New technological and methodological discoveries in hard sciences and computer applications opened fresh ways for interdisciplinary collabor...
A Structuralist Defence of the Integrated Information Theory of Consciousness
Davoody Benı, Majıd (2018-09-01)
This paper addresses John Searle's criticism of the integrated information theory of consciousness (IITC for short). Among other things, Searle claimed that, since information is a syntactic notion, IITC cannot account for the content of consciousness. He also argued that IITC cannot explain consciousness in causal terms. In this paper, I demonstrate that the original formulation of IITC is compatible with a structuralist reading. After that, I explain how a structuralist reconstruction of IITC could deal w...
Interacting fuzzy multimodel intelligent tracking system for swift target manoeuvres
Gokkus, L; Erkmen, Aydan Müşerref; Tekinalp, Ozan (1997-09-11)
This paper focuses on the generation of an intelligent tracker module equipped with a wavelet based neural network that learns predictions from past experience. The perception of actual tar et manoeuvre and prediction of its future states are achieved in this work by "projecting" actual observations into decision spaces of local fuzzy predictions based on independent prototypical trajectory types: linear, parabolic and square root type trajectory. Decentralized tracking decisions are thus generated which ar...
Performance in the Workplace: a Critical Evaluation of Cognitive Enhancement
Acartürk, Cengiz; Mücen, Barış (2022-04-01)
The popular debates about the future organization of work through artificial intelligence technologies focus on the replacement of human beings by novel technologies. In this essay, we oppose this statement by closely following what has been developed as AI technologies and analyzing how they work, specifically focusing on research that may impact work organizations. We develop this argument by showing that the recent research and developments in AI technologies focus on developing accurate and precise perf...
Citation Formats
H. E. Oskay, “Optical Tactics for Spatial Justice in the Works of Forensic Architecture and Hito Steyerl,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. Volume 39, no. Issue 1, pp. 77–92, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2022104.pdf.