Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells

Download
1988
Keskinok, Çağatay
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçeve geliştirmeye çalışacağız.

Suggestions

A Multiparadigm Approach To Interpretation In Architecture: Exploring Ideological Meaning In Political Party Headquarters
Çekmiş, Aslı; Hacıhasanoğlu, Orhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-12)
Bu yazı, edebi eleştirinin üç temel yöntemini mimari yorumlamada kullanmak üzere uyarlayarak çok yönlü bir araştırma yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşım, farklı felsefi sistemlere dayanan ve, metinsel anlamı sırayla yazar, metin (dil) ve okur odaklı ele alan maksatçı, yapısalcı ve yapısalcı sonrası dönemi kapsamaktadır. Mimari bağlamda metin - anlam ilişkisi, bu yazıda özel olarak, siyasi parti genel merkez binaları - parti ideolojileri biçiminde kurgulanmış ve; önerilen yaklaşım, başkent Ankara’da dört büyü...
A New ontological approach to urban form: towards a model of heterarchy /
Temizel, Ensar; Bilsel, Fatma Cânâ; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2014)
This thesis focuses on the ontology of urban form in order to develop a strategy to explore the formal capacities of the elements of urban environments. Through an analysis of the structural logic behind the systems of hierarchy and heterarchy with regard to the set theory, it argues that the tree model is inadequate for this endeavor with its highly rigid, genealogical binary structure. Hence, it proposes that the set-dependent tree model based on principles of hierarchy should be abandoned in favor of a s...
Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek
Şare, Öykü Elif; Bora, Elif Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı tasarım yöntemleri kullanarak Ankara, Türkiye çerçevesinde cinsiyet kimliği ve dışa vurumu ile cinsiyet kalıplarını odak alan bir araştırmayı ve akabinde konseptleştirilmiş tasarım fikirlerini içermektedir. Araştırma, üretici araştırma yöntemlerini kullanarak, insanların var olan cinsiyet algılarını yönlendirme yapmadan öğrenmeye odaklanmıştır. Araştırma sonuçları; toplumda görülen stereotipleri, ebeveyn figürlerinden edinilen ekonomik ve kültürel değerleri ve aile içerisindeki cinsiyet algısı ile i...
Understanding city as an architectural and non-architectural program: learning from Ankara
Mutlu, Özlem; Adalı, Orhan; Department of Architecture (2006)
This thesis presents a critical reading on the apartment blocks transformed by urban programs in Kizilay urban core. The ultimate aim is to understand the transformative relationships of city and architecture within divergent conceptual levels through an analysis of generic building and processes of building consumption.
New interpretations of teritoriality in architecture : the Dutch Embassy in Berlin
Yavuz, Fatih; Bilsel, Fatma Cânâ; Department of Architecture (2006)
In this study, it is aimed to relate architecture with the changing definitions of territory. In this context, the research will focus on the issue of “in-between”, where the boundaries between public and private domains are blurred in the modern world. The Dutch Embassy in Berlin designed by OMA / Rem Koolhaas is built upon a creative redefinition of blurring boundaries between ‘public’ and ‘private’. Given the fact that the Embassy is a diplomatic structure for which the safety factor is one of the most i...
Citation Formats
Ç. Keskinok, “Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 67–75, 1988, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1988/cilt08/sayi_1/67-75.pdf.