Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells

1988
KESKİNOK, Çağatay
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçeve geliştirmeye çalışacağız.

Citation Formats
Ç. KESKİNOK, “Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells,” METU Journal of The Faculty Of Architecture, vol. 8, no. 1, pp. 67–75, 1988, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1988/cilt08/sayi_1/67-75.pdf.