Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekseninde Sürdürülebilir Bir Geleceğe Geçiş Sürecinin Yönetimi: Stratejik Çerçevenin Analizi ve Ülkemiz için Öneriler Geliştirilmesi (TÜBİTAK Uzmanlık Tezi)

2012-06-01
Kılkış, Şiir

Suggestions

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararlarının Haritalanması ve Ülkemizin Hedef-Odaklı Yaklaşımlarına Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi: Sürdürülebilir Kentsel Sistemler (TÜBİTAK Başuzmanlık Tezi)
Kılkış, Şiir (2017-04-01)
Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?
Akçomak, İbrahim Semih; Taşkın, Zehra (null; 2018-09-01)
Akademik yazında ve popüler medyada yenilik kavramına sıkça atıfta bulunulmakta ve yeniliğin, iktisadi rekabetin ana unsuru olduğu hususunda sayısız görüşe yer verilmektedir. Yenilik kavramının arkasındaki bu popüler destek, kavramı aşındırmasının yanı sıra yenilik politikasına da gerektiğinden fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Yenilik politikası, (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasını amaçlayan bilim, sanayi ve teknoloji politikaları evriminin sadece bir parçasıdır. Asıl tartışma, yenilik k...
Science diplomacy: a proactive policy approache for international cooperation in science and technology and an alternative model for Turkey
Uygun, Zafer; Akçomak, İbrahim Semih; Department of Science and Technology Policy Studies (2015)
The main objective of this thesis is to analyse the mechanisms and the methods followed by the countries having “good practice” in efficient utilization of science diplomacy (SD) as international cooperation policy measure for national capacity building in science, technology and innovation (STI) and economic development. This aim will be achieved by answering the main research questions “What activities do countries perform under SD; how they are different from each other?” and “In comparison to other coun...
Bilim ve teknoloji çağında Türkiye'de inovasyon faaliyetleri
Töngür, Ünal; Çakmur, Barış; Türkeli, Serdar; Pamukcu, Mehmet Teoman; Özman, Müge; Fındık, Derya; Göksidan, Tolga H.; Erdil, Erkan(2010)
Bu projenin amacı, bilgi tabanlı bir ekonomiye geciş sürecinde Türkiye’deki inovasyon etkinliklerinin farklı boyutlarının çözümlenmesidir. Bu proje IS0604 numaralı COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) STRIKE aksiyonuna (Science and Technology Research in a Knowledge-based Economy) uygun olarak hazırlanmıştır. Projemizin giriş bölümünde, Türkiye’de 1980 yılında dışa açık bir ekonomiye geçildikten sonra teknoloji aktarımı, inovasyon ve bilimsel etkinlikl...
On the significance of idealizations in sciene
Eyim, Ahmet; Sayan, Erdinç; Department of Philosophy (2005)
The aim of this thesis is to investigate the problems that use of idealizations in science leads to. Idealizations are simplifications and therefore false descriptions of how actual objects behave. Presence of idealizations in scientific theories is the reason for the problems in our understanding of confirmation of theories and also of scientific explanations. Nevertheless, idealizations are ubiquitous especially in natural sciences. Scientists have to employ idealizations because of the complexity of the ...
Citation Formats
Ş. Kılkış, “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekseninde Sürdürülebilir Bir Geleceğe Geçiş Sürecinin Yönetimi: Stratejik Çerçevenin Analizi ve Ülkemiz için Öneriler Geliştirilmesi (TÜBİTAK Uzmanlık Tezi),” 2012, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98985.