Rüzgar Tüneli Testlerinde Blokaj Seviyesinin Küçük Ölçekli Bir Rüzgar Türbininin Performansı Üzerindeki Etkisi

Download
2021-09-23
Erol Sayıcı, Burcu
Karabakla, Emre
Abdulrahim, Anas
Perçin, Mustafa
Uzol, Oğuz
Rüzgâr tüneli testlerinin güvenilirliğini artırmak ve farklı tünellerde icra edilen testlerde toplanan verilerin değişkenliğini araştırmak için “Round Robin” testleri gerçekleştirilir. Bu testlerde bir test modeli farklı rüzgar tünellerinde veya farklı test bölgelerinde aynı koşullarda testlere tabi tutularak ölçüm sonuçlarındaki -varsa- farklılıklar gözlemlenir. Literatürde pek çok örneği olan bu testlerden biri de ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ODTÜ-RÜZGEM) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, küçük ölçekli, yatay eksenli bir rüzgar türbini ODTÜ-RÜZGEM bünyesinde bulunan farklı rüzgar tünelleri içerisindeki farklı test kesitlerinde, serbest akış hızı 11.5 m/s de sabit tutularak test edilmiştir. İlk olarak 1.7 m çaplı açık-jet test kesitinde, daha sonra ise ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgar Tüneli (BRT) içerisinde bulunan 3 m x 7 m kesit alanı ve 20 m uzunluğa sahip sınır tabaka test kesitinde, ve 3 m çaplı açık-jet test kesitinde deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu test kesitlerinin türbülans şiddetleri sırasıyla %2.23, %2.3 ve %0.26’dır. Bu ölçümlerden elde edilen boyutsuz güç ve itki katsayılarının, uç hız oranı ile değişimleri gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, blokaj oranı arttıkça performans katsayılarının da arttığını göstermiştir. Öte yandan hız ölçümlerini yapan pitot-statik tüpün konumunun önemi de bu çalışmada test edilmiştir ve konuma göre davranışın değiştiği görülmüştür. Son olarak, gerçek akış hızını tahmin edebilmek için bir prosedür geliştirilmiş ve bu prosedür bütün blokaj seviyelerine uygulanmıştır. Sonuçlar, tüm blokaj seviyelerinde aynı uç hız oranlarında boyutsuz katsayıların değerlerinin, maksimum noktalardaki küçük farklılıklar dışında, aynı olduğunu göstermektedir.
6. İzmir Rüzgar Enerjisi Sempozyumu

Suggestions

Modelling, simulation and trajectory control of an airborne wind energy system for wind power generation
Rashid, Muhammad Rameez; Prach, Anna; Sustainable Environment and Energy Systems (2022-9-1)
Significant progress is being made in developing creative and cost-effective technologies to reduce our dependence on fossil fuels and enable the transition toward renewable energies. Airborne Wind Energy (AWE) systems refer to the generation of useable power by airborne devices such as kites, wing gliders, parafoils, and drones. They can reach higher altitudes and leverage an abundant and previously unused wind resource than a conventional wind turbine. On the other hand, they need far less material to tra...
Rüzgar Türbini Kanat Kesiti Aerodinamiğinin Optimize Edilmiş Sınır Tabaka Emme Sistemi ile İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay (2022-09-15)
Rüzgar türbinlerine eklenen aktif akış kontrol sistemleri elde edilen enerjinin farklı akış koşulları boyunca en yüksek seviyede tutulabilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kontrol sistemleri içerisinde yer alan sınır tabaka emme sistemi eniyileştirilmiştir. Eniyileştirme deney tasarımı yöntemini baz alarak bir tasarım uzayı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular kullanılan akış çözücünün ve modellerin yeterli doğruluk seviyesinde sonuçlar verdiğini ve aerodinamik verimliliğin bu tarz bir akış kont...
OPTIMUM BIDDING STRATEGY FOR HYDRO, WIND AND SOLAR POWER PLANTS IN DAY AHEAD ELECTRICITY MARKET
Özcan, Mehmet; Ozan, Keysan; Benhür, Satır; Department of Earth System Science (2021-9-08)
The main challenge related to the trade of electricity from renewable energy sources is their intermittency due to stochastic nature of their generation output. This leads to the imbalance cost in day ahead markets (DAM) and raise the concerns for collaboration. There are 2 possible strategies for wind power plants (WPPs) and solar power plants (SPPs) to maximize their income in day ahead markets (DAM) in the presence of imbalance cost: Joint Bidding (JB) via collaboration by participating to balancing grou...
Rüzgar Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı Ve Performans Analizi
Şahin, Mustafa; Yavrucuk, İlkay (2019-10-05)
Bu çalışma, MS (Mustafa ŞAHİN) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli kullanılarak, NREL 5 MW’lık rüzgar türbini için lineer bir kanat yunuslama açısı kontrolcüsünün tasarımı, türbin kontrollerinde kullanılan bir kazanç çizelgeleme metodunun uygulanması ve performans analizi ile ilgilidir. Tasarımda, tam yük bölgesindeki herhangi bir türbin çalışma noktası için tasarlanan tek bir lineer yunuslama açısı kontrolcüsünün, aynı çalışma bölgesindeki farklı çalışma noktalarında yapılan performans inceleme analizle...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Citation Formats
B. Erol Sayıcı, E. Karabakla, A. Abdulrahim, M. Perçin, and O. Uzol, “Rüzgar Tüneli Testlerinde Blokaj Seviyesinin Küçük Ölçekli Bir Rüzgar Türbininin Performansı Üzerindeki Etkisi,” presented at the 6. İzmir Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99616.