Bilgi kuramı nedir?

2021-10-01

Suggestions

Fizik Sahnesi 11.Sınıf
Eryılmaz, Ali(2016-2017)
Sevgili fizik öğretmenlerimiz, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi öğrenci ve öğretim elemanlarının "http://egitimsahnesi.fedu.metu.edu.tr/fizik/index.html" web sayfasındaki topluma hizmet etkinliğinde 11. sınıf fizik öğrencilerinin eğitiminde kullanılan dokümanlar burada her hafta düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu dokümanları referans vererek kullanabilirsiniz. Her türlü dönütlerinizi "fiziksahnesi@gmail.com" adresine bildirebilirsiniz.
Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Hibrit ve Elektrikli Araçlarda Aktif Güvenlik Amaçlı Hidrolik Fren Torku – Motor Torku Koordinasyon Stratejileri
Bayar, Kerem(2018-12-31)
Ek dosya olarak eklenmiştir.BAP_KeremBayar_2017.pdf
Bilgisayar bilimi müfredatı oluşturmaya yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri
Sadık, Olgun; KIDIMAN, ESRA; IŞIK, ABDULLAH; TOPCU, AHMET ERCAN (2016-06-14)
Bilim, ekonomi, sanayi ve sosyal alanlardaki global gelişmelere ayak uydurabilmek için bilgisayar biliminde ülkemizin başarılı olması gerekmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2010 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporuna göre, bilgisayar bilimi Türkiye’nin gelişiminde ve toplumun endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişinde önemli bir yeri olacaktır. Bilgi toplumu (Drucker & Wilson, 2001) teknoloji temelli yeni nesil Sanayi 4.0 uygulamalarının ihtiyaçlarını giderecek şekilde bilgisayar bilimi ...
Citation Formats
B. Nakiboğlu, “Bilgi kuramı nedir?,” 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://sarkac.org/2021/10/bilgi-kurami-nedir/.