Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yönetimi Hakkında Öğretmen Görüşleri

2021-01-01
Kiraz, Zafer
Taneri, Pervin Oya
Uğur, Nevruz
Akgündüz, Mehmet M.

Suggestions

Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yönetimi Hakkında Öğretmen Görüşleri
Uğur, Nevruz; Akgündüz, Mehmet M.; Taneri, Pervin Oya; Kiraz, Zafer (2021-08-01)
Design for Online Grocery Shopping Experience Following Covid-19 Pandemic: An Investigation into Grocery Shopping Apps
Şahin, Ezgi Çiğdem; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2022-5-10)
While people prefer shopping apps more and more with the developing information and communication technologies (ICT), grocery shopping apps are also preferred by more and more users every day. With the advent of the Covid-19 pandemic, grocery shopping apps are becoming more popular due to mobility restrictions and health concerns. This research aims to discover the dimensions of the user experience in grocery shopping apps, especially with the restrictions brought by the Covid-19 outbreak in Turkey. For thi...
Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademik İlgiyi Etkileyen Anneye Ait Faktörler: Bir Yol Analizi
Aydoğdu, Ezgi; Kazak Berument, Sibel; Tahiroğlu, Deniz; Şahin Acar, Başak (2021-04-08)
Covid-19 Sürecinde Depresyon, Stres, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Zorlayıcı Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkiler
Çelik, Fatih; Diker, Ersin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hızlı bir şekilde dünyanın birçok yerine yayılmış ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Bu virüsün fiziksel ve biyolojik etkisinin yanı sıra, önemli psikolojik etkileri de ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin başında, depresyon, stres ve kaygı gibi bazı psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir. Bu süreçte, insanlar özellikle bilgi edinme ve sosyal destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal medya platformlarını dah...
Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri
Özenen Kavlak, Mehtap; GÜNSOY, BÜLENT; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; ÇABUK, SAYE NİHAN; Dabanlı, Ahmet (2021-08-01)
COVID-19 pandemisi, 2008 yılında gerçekleşen küresel finans krizinden sonra görülen en derin ve geniş çaplı bir ekonomik krizi tetiklemiştir. Pandeminin iç talep, dış ticaret ve turizm kanallarıyla ortaya çıkan olumsuz etkilerini en aza indirmek için küresel çapta parasal ve mali tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Avro Bölgesi ülkeleri kapsamında COVID-19 pandemisinin neden olduğu değişimlerin makroekonomik göstergeleri nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında elde edilen ...
Citation Formats
Z. Kiraz, P. O. Taneri, N. Uğur, and M. M. Akgündüz, Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yönetimi Hakkında Öğretmen Görüşleri. 2021.