Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri

2021-08-01
Özenen Kavlak, Mehtap
GÜNSOY, BÜLENT
Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl
ÇABUK, SAYE NİHAN
Dabanlı, Ahmet
COVID-19 pandemisi, 2008 yılında gerçekleşen küresel finans krizinden sonra görülen en derin ve geniş çaplı bir ekonomik krizi tetiklemiştir. Pandeminin iç talep, dış ticaret ve turizm kanallarıyla ortaya çıkan olumsuz etkilerini en aza indirmek için küresel çapta parasal ve mali tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Avro Bölgesi ülkeleri kapsamında COVID-19 pandemisinin neden olduğu değişimlerin makroekonomik göstergeleri nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında haritalandırılmıştır. Bu çalışmada pandeminin Avro Bölgesi ülkeleri üzerindeki ekonomik etkileri, başta ülke ekonomilerinin gücünü ve kalkınmışlık düzeylerini değerlendirmenin en önemli ölçütleri arasında yer alan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) olmak üzere, enflasyon, işsizlik ve endüstriyel üretim açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada COVID-19 pandemisinin Avro Bölgesi ekonomilerine olan negatif etkilerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde (Q1) kendini gösterdiği ve aynı yılın ikinci çeyreğinde (Q2) bu etkilerin maksimum seviyeye ulaştığı görülmüştür. Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluktan çıkarak toparlanma eğilimi ve pozitif eğilimlerin ortaya çıkışının ise üçüncü çeyrekte (Q3) sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu dönemdeki ekonomik gelişmeler, pandemi sürecinin başlangıcında ülkelerin kısıtlama tedbirlerini sıkılaştırması ve daha sonra normalleşme adımlarına geçilmesinin etkisinde ortaya çıkmıştır. Pandeminin önlenmesine dönük kısıtlamalar turizm, sanayi ve diğer sektörlerde daralmalara ve bu sektörlerde istihdam edilen işgücünün işsiz kalmasına yol açmış, normalleşme adımlarıyla birlikte adı geçen sektörler toparlanırken işsizlik oranlarında olumlu gelişmeler meydana gelmiştir.
Business and Economics Research Journal

Suggestions

A MIXED METHODS APPROACH TO INVESTIGATING THE CHANGES OF PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIORS OF CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC: PARENT REPORT
ALKAN, LEYLA; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2022-9)
After the COVID-19 pandemic was announced, a series of measures were taken by governments, including home confinement and social distancing due to prevent the rapid spread of the coronavirus. Though the importance of physical activity in childhood is well known, pandemic-related restrictions affected opportunities to reach healthy movement behaviors. The present study aimed to reveal the evidence of the impact of the COVID-19 pandemic on physical activity behaviors of children aged between 5-12 years. The s...
Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarina Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalışması
Taneri, Pervin Oya (2020)
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve tekno...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalişmasi
Taneri, Pervin Oya (2020-2-01)
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve te...
Virtual Grieving in the Times of COVID-19
Karabulut, Merve Hilal; Erdur Baker, Özgür; Department of Educational Sciences (2022-12-29)
In this study, the experiences of the virtual world on grieving, how the virtual world is used in grief, the way bonds in social media are maintained, and the experiences of the virtual world on the reconstruction of meaning during the time of COVID-19 was investigated. To examine the experiences of grieving individuals in virtual environments, qualitative research methodology was chosen to explore individuals' digital grief experiences during the COVID-19 pandemic. A phenomenological research design was ch...
Citation Formats
M. Özenen Kavlak, B. GÜNSOY, M. A. Şenyel Kürkçüoğlu, S. N. ÇABUK, and A. Dabanlı, “Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri,” Business and Economics Research Journal, vol. 12, no. 4, pp. 767–786, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.20409/berj.2021.351.