Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademik İlgiyi Etkileyen Anneye Ait Faktörler: Bir Yol Analizi

2021-04-08
Society forResearch in Child Development

Suggestions

Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yönetimi Hakkında Öğretmen Görüşleri
Uğur, Nevruz; Akgündüz, Mehmet M.; Taneri, Pervin Oya; Kiraz, Zafer (2021-08-01)
Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yönetimi Hakkında Öğretmen Görüşleri
Kiraz, Zafer; Taneri, Pervin Oya; Uğur, Nevruz; Akgündüz, Mehmet M. (LAP Lambert Academic Publishing, 2021-01-01)
Covid-19 Pandemisinin Doktora Öğrencileri Üzerindeki Etkisi
Kurtoğlu, Mete; Gökalp, Gökçe; Akkuş, Mustafa; Dikmen-Yıldız, Pelin; Dökmeci, Merve; Özel, Dilara (2021-10-14)
Doktora öğrencilerine yönelik çalışmalar, özellikle tez dönemindeki doktora öğrencilerinin ruh sağlığı anlamında risk grubunda olduklarını göstermektedir (Evans, Bira ve Vanderford, 2019). Covid-19 pandemisinin ruh sağlığı sorunları yaşama anlamında halihazırda risk grubunda olan doktora öğrencilerini nasıl etkilediği konusunda yürütülen araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Covid-19 pandemi koşullarının bu kişiler üzerindeki psikolojik yükü artırmış olma durumu göz önüne alındığında (Byrom, 2020; Ch...
Covid-19 Sürecinde Depresyon, Stres, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Zorlayıcı Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkiler
Çelik, Fatih; Diker, Ersin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hızlı bir şekilde dünyanın birçok yerine yayılmış ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Bu virüsün fiziksel ve biyolojik etkisinin yanı sıra, önemli psikolojik etkileri de ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin başında, depresyon, stres ve kaygı gibi bazı psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir. Bu süreçte, insanlar özellikle bilgi edinme ve sosyal destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal medya platformlarını dah...
Design for Online Grocery Shopping Experience Following Covid-19 Pandemic: An Investigation into Grocery Shopping Apps
Şahin, Ezgi Çiğdem; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2022-5-10)
While people prefer shopping apps more and more with the developing information and communication technologies (ICT), grocery shopping apps are also preferred by more and more users every day. With the advent of the Covid-19 pandemic, grocery shopping apps are becoming more popular due to mobility restrictions and health concerns. This research aims to discover the dimensions of the user experience in grocery shopping apps, especially with the restrictions brought by the Covid-19 outbreak in Turkey. For thi...
Citation Formats
E. Aydoğdu, S. Kazak Berument, D. Tahiroğlu, and B. Şahin Acar, “Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademik İlgiyi Etkileyen Anneye Ait Faktörler: Bir Yol Analizi,” presented at the Society forResearch in Child Development, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93725.