Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademik İlgiyi Etkileyen Anneye Ait Faktörler: Bir Yol Analizi

2021-04-08
Society forResearch in Child Development

Suggestions

Covid-19 Sürecinde Depresyon, Stres, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Zorlayıcı Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkiler
Çelik, Fatih; Diker, Ersin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hızlı bir şekilde dünyanın birçok yerine yayılmış ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Bu virüsün fiziksel ve biyolojik etkisinin yanı sıra, önemli psikolojik etkileri de ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin başında, depresyon, stres ve kaygı gibi bazı psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir. Bu süreçte, insanlar özellikle bilgi edinme ve sosyal destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal medya platformlarını dah...
Design for Online Grocery Shopping Experience Following Covid-19 Pandemic: An Investigation into Grocery Shopping Apps
Şahin, Ezgi Çiğdem; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2022-5-10)
While people prefer shopping apps more and more with the developing information and communication technologies (ICT), grocery shopping apps are also preferred by more and more users every day. With the advent of the Covid-19 pandemic, grocery shopping apps are becoming more popular due to mobility restrictions and health concerns. This research aims to discover the dimensions of the user experience in grocery shopping apps, especially with the restrictions brought by the Covid-19 outbreak in Turkey. For thi...
Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri
Özenen Kavlak, Mehtap; GÜNSOY, BÜLENT; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; ÇABUK, SAYE NİHAN; Dabanlı, Ahmet (2021-08-01)
COVID-19 pandemisi, 2008 yılında gerçekleşen küresel finans krizinden sonra görülen en derin ve geniş çaplı bir ekonomik krizi tetiklemiştir. Pandeminin iç talep, dış ticaret ve turizm kanallarıyla ortaya çıkan olumsuz etkilerini en aza indirmek için küresel çapta parasal ve mali tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Avro Bölgesi ülkeleri kapsamında COVID-19 pandemisinin neden olduğu değişimlerin makroekonomik göstergeleri nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında elde edilen ...
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi
Erden, Nazif Kutay (2020-07-22)
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi Özet; Bilindiği üzere 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covit-19 virüsü kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve alışılagelen birçok insan davranışını değiştirmiştir. Bu süre zarfında evlerinde kalmaya mahkûm olan büyük bir kesim ve hatta çalışmak zorunda olan kesimin davranışları kısıtlanmış, insanlar sosyal medya üzerinden görüşmeye, haberleşmeye devam etmişlerdir. Bu süreçte insanların nasıl iletişim kurdukları, sosyal medya alışka...
A migration management framework proposal for cobol/cics based mainframes
Kaplan, Halil; Doğru, Ali Hikmet; Department of Computer Engineering (2010)
Today, mainframes contain a considerable portion of business applications worldwide. It is estimated that the current inventory of production COBOL running on mainframes is 150 to 200 billion lines of code. Despite the efforts to change within the mainframe environment, these mainframes, nowadays, face major problems for host organizations due to a combined set of financial, business related, technical and organizational problems. Moreover, the factors like diminishing resources (COBOL programmers), lack of...
Citation Formats
E. Aydoğdu, S. Kazak Berument, D. Tahiroğlu, and B. Şahin Acar, “Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademik İlgiyi Etkileyen Anneye Ait Faktörler: Bir Yol Analizi,” presented at the Society forResearch in Child Development, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93725.