Modern Olarak Korumak: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası

2022-10-01
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası Koruma Yönetimi Planlama çalışmaları, Getty Koruma Enstitüsü tarafından 2014 yılında başlatılan ve aralarında Walter Gropius'un Dessau Bauhaus binası,Frank Lloyd Wright’ın Price Sanat Merkezive Pierre Jeanneret'in Pencap Gandhi Bhawan Merkezi gibi “ikonik” yapıların da bulunduğu, “Keeping It Modern(KIM)- Modern Olarak Korumak,” uluslararası hibe projesi ile desteklenmektedir. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası, Türkiye'de modern mimarlığın en seçkin ürünlerinden biridir ve yapının mimarları Behruz-Altuğ Çinici tarafından geliştirilen özgün yaklaşım, Modernizmin fiziksel ve sembolik yorumudur. Yapı, 1958-1962 yılları arasında tasarlanmış, inşaatı 1963 yılında tamamlanmış ve ilk on yıl süresince Mimarlık Fakültesinin yanı sıra, Rektörlük ve merkez kütüphaneyi içeren yönetim ofislerini de barındırmıştır. Bugün Fakülte Yapısı özgün işlevini koruyarak mimarlık okulu olarak kullanılmaktadır. Koruma yönetim planlaması araştırma ekibinin çalışma mekânlarının da binada bulunması, süreç içinde yerinde yapı analizini günlük yaşam pratiğine dönüştürmüş ve planlama aşamalarının doğrusal akışı, kaçınılmaz örtüşmeler ve disiplinler arası süreçlerle yeniden yorumlanmıştır. Yeri anlamak, önemini değerlendirmek, koruma politikalarını biçimlendirmek için veri toplamak, süregelen günlük bina bakımının aşamalı ve yerinde uygulamalarına paralel olarak yürütülmüştür. “belgeleyerek korumak” ve “farkındalık yaratarak korumak” başlıkları ile biçimlenen proje kapsamında, koruma planlama süreci boyunca yapı verilerini toplamak, bilgi üretmek ve anında değerlendirmek amacı ile özgün bir miras yapı bilgi modeli (HBIM) geliştirilmiş ve bu modelin teknik altyapısı, fiziksel veriler kadar semantik bilgiyi de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

Suggestions

The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities
Hakky, Rafee I. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Hac yolunda son ve önemli bir durak olan Şam'da Mimar Sinan tarafından Sultan Süleyman zamanında yapılan Süleymaniye Kompleksi, Suriye'deki Osmanlı mimarı örneklerinin en iyisi olarak sayılmaktadır, inşa edildiği yıllar (1554-1555) Sinan'ın, Klasik Osmanlı Mimarisi'nin ilke ve ölçülerini belirginleştirdiği ve İstanbul Süleymaniye Küüiyesi'nin tasarımı üzerinde çalıştığı olgunluk yılları idi. İstanbul'dan uzak oluşu ve çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle Sinan tasarlamış olduğu Kompleks'in yapımını denetleyem...
Repair Phases of Suleymaniye Complex in Damascus
Şahin Güçhan, Neriman; Kuleli, Ayşe Esin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-28)
Süleymaniye Complex in Damascus, built on the bank of Barada River as the last stop before the desert on the pilgrimage route extending from the Balkans to Mecca, is one of the works of Hassa Chief Architect Sinan, which was designed according to the basic principles of the Ottoman classical period architecture, and built between 1554 and 1559. Many research has been carried out on the historical and architectural features of the complex, which is composed of the mosque that is also known as the “Takiyah Sü...
Tarihi Çevrede ‘Modern Bir Han’: Bursa Hal ve Çarşı Binaları
Okumuş, Gökhan (2021-10-01)
Özet: Tarihi çevrede, çeşitli referanslarla dokuyu yorumlayan / ilişkilerkuran ‘yeni yapı’ yaklaşımları çerçevesinde, yazı, Bursa Hal ve Çarşıbinalarının tarihi Hanlar Bölgesi içinde ‘modern bir han’ olarak tasarımsürecine odaklanmaktadır. Yeni hal olarak da isimlendirilen yapı,kentteki ticari aktivitelerin merkezi durumundaki Hanlar Bölgesi, KapalıÇarşı ve geleneksel köy pazarlarının içinde konumlanmaktadır. Yapı, bubölgedeki han tipolojisi ve biçimlenmesinden referansla kurgulanmış,yapının orta mekanı açı...
İstanbul Boğazı Fitoplankton Dinamikleri
Uysal, Zahit; Yüksek, Ahsen (2018-05-12)
İstanbul Boğazı Fitoplankton DinamikleriZahit UYSAL1, Süleyman TUĞRUL1, Ahsen YÜKSEK21Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, Mersin2İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa, İstanbulSorumlu yazar e-posta: uysal@ims.metu.edu.trMarmara Deneyi (MAREX & PERSEUS) kapsamında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine yakın tek istasyonda 14 Haziran 2012 – 14 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversite’leri Deniz Biliml...
Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Karal Akgün, Seçil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Savaş alanlarında sağlık hizmeti verecek uluslararası yardım örgütü olarak 1863 yılında Cenevre’de kurulan Salib-i Ahmer’ın işlevinin doğu ülkelerinde geliştirilmesi amacıyla 1868’de İstanbul’da kurulan Mecruhin ve Marda-i Askeriyeye İmdad ve Muavenet Cemiyet-i Osmaniyesi, 1876 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldı. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gelişmelerle etkinlik alanını çarçabuk yaygınlaştıran bu kurum II. Abdülhamit’in baskı yıllarında sessiz kaldıktan sonra 1911 yılında yeniden yapıl...
Citation Formats
A. Savaş Sargın, Modern Olarak Korumak: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası. 2022.