Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-i Ahmer Cemiyeti

Download
2012-4-1
Karal Akgün, Seçil
Savaş alanlarında sağlık hizmeti verecek uluslararası yardım örgütü olarak 1863 yılında Cenevre’de kurulan Salib-i Ahmer’ın işlevinin doğu ülkelerinde geliştirilmesi amacıyla 1868’de İstanbul’da kurulan Mecruhin ve Marda-i Askeriyeye İmdad ve Muavenet Cemiyet-i Osmaniyesi, 1876 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldı. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gelişmelerle etkinlik alanını çarçabuk yaygınlaştıran bu kurum II. Abdülhamit’in baskı yıllarında sessiz kaldıktan sonra 1911 yılında yeniden yapılandı. II Meşrutiyet’in özgürlükçü ortamında gelişip sadece sağlık alanına özgü olmayan etkinlikleriyle ülkenin aydınlanmasına, eşit toplum oluşmasına, ülkenin uluslararası platformda tanınmasına göz ardı edilemeyecek katkıları oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı yenilgisini izleyen işgallere tepki olarak başlatılan Kurtuluş Savaşı sırasında Merkez ve şubeleriyle ulusal güçlere destek verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda tarihe karışmış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun ümmetçi kimliğini yansıtan kurumları yeni ulusal devletin yapısı içinde yer almazken değinilen nitelikleriyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yeni Türkiye’nin Osmanlı yönetiminden devraldığı ender kurumlardan biri oldu.

Suggestions

Ankara Çevresindeki Geleneksel Ahşap İskeletli Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Teknolojik Özellikleri: Kerpiç ve Sıvalar
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Güney, Bilge Alp; Madani, Nigar; Erdil, Meltem(2013-12-31)
Bu araştırma kapsamında:•Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki geleneksel ahşap iskeletli ve yığma taş konut yapılarında kullanılan yerel yapı malzemelerinin performans ve uyumluluk özelliklerinin, •Bu konut yapılarının onarımında kullanılacak malzemelerin fiziksel, mekanik ve bileşim özellikleri ve hammadde niteliklerininbelirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmada, Ankara iline bağlı Beypazarı ve Güdül ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde geleneksel olarak inşa edilmiş konut yapılarından alınan dış ce...
Innovation Center Proposal in the Context of Sme’s and Problems in Turkish Industry
Gürsu, Hakan (null; 2018-12-26)
Günümüzde ülke sanayisinin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’ler küresel rekabet edilebilirlikleri, ülke ekonomisine katma değer sağlamaları ile ülke sanayisinin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Dünya ekonomisinde ürün odaklı, verimlilik artışı sağlayan üretim stratejileri uygulanmaktadır. Bilim, teknoloji ve tabanlı çalışmalarda etkin ve aktif olamayan işletmelerin nitelikli ürüne ulaşmamaları bölgesel ve ülke kalkınmasında hedeflenen gelişmenin yakalanaması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de 500.000’nin üs...
“Ölümle Yaşam Arasında” Filminin İncelenmesi:Kurtarma Fantezisi ve Ahlâki Mazoşizm
Ünal, Beyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-3-1)
“Ölümle Yaşam Arasında” (The Life of David Gale, Alan Parker, 2003) filmi, ölüm cezası karşıtı bir toplulukta görev alan bir felsefe profesörünün, aynı toplulukta çalıştığı bir kadın arkadaşına tecavüz etmek ve onu öldürmekle suçlanması nedeniyle ölüm cezası almasını ve infazından önce üç gün boyunca bir gazeteciye verdiği röportajla duruma neden olan olayları anlatmasını işlemektedir. Profesörün ve arkadaşının yaptığı seçimlerin temelinde, yaşadıkları bazı haksızlıklar nedeniyle sahip oldukları ve değ...
The Justice and Development Party and the Legitimation Crisis
Yalım, Gözde; Özdemir, Yonca; Political Science and International Relations (2020-12)
The main research problem in the thesis is to scrutinise the main reasons for the JDP’s rise to power, establishment and maintenance of its hegemony and in recent years gradual weakening of its legitimacy in the light of Jürgen Habermas’ theory of legitimation crises. The analysis of the JDP rule will inevitably necessitate an investigation of the ways in which the Turkish economy has been integrated into the global economy. By using Jürgen Habermas’ concept of ‘requisite quantity’ and ‘moral identity’ the ...
Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri: Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)
Bülbül Bahtiyar, Tuba; Yaldız, Esra (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Tarihsel süreç içerisinde bir uygarlığın, bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan yerleşmeler ve yapılar tarihi çevreleri oluşturmaktadır. Bu alanlarda mevcut kimliği oluşturan yapıların korunması ve süreç içerisinde kentsel bütünlüğün devamlılığının sağlanması, yeni eklenen mimari katmanlar ile birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 20. yüzyılda özellikle kent merkezlerinde tarihi dokuda birçok yeni yapı inşa edilmiştir. Bu yapılardan yarışma yolu ile inşa edilen kamu yapıları, bulundukla...
Citation Formats
S. Karal Akgün, “Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-i Ahmer Cemiyeti,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 1, pp. 111–136, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/491.