Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi

2002-01-01
Bulut, Safure
Yetkin, İ Elif
Kazak, Sibel
HACETTEPE ÜNIVERSITESI E?ITIM FAKÜLTESI DERGISI / HACETTEPE UNIV., JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

Suggestions

Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi
Bulut, Safure; Kazak, Sibel (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yön...
An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramları ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi
Bulut, Safure; KAZAK, SİBEL; Kazak, Sibel (1999-12-01)
Matematik öğretmen adaylarının olasılık kavramları ile ilgili yeterliklerinin incelenmesi
Bulut, Safure; Kazak, Sibel; YETKİN ÖZDEMİR, İFFET ELİF (1999-03-20)
Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2016-01-01)
The purpose of this study was to investigate what pedagogical approaches prospective secondary mathematics teachers would display in response to students’ errors revealed in students’ works on mathematical modeling tasks. Data were collected through individual interviews with seven prospective mathematics teachers. The data analyses revealed five approaches that the prospective teachers preferred: Question-asking (questioning), explaining the right answer, hinting at the correct solution, telling/showing th...
Citation Formats
S. Bulut, İ. E. Yetkin, and S. Kazak, “Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi,” HACETTEPE ÜNIVERSITESI E?ITIM FAKÜLTESI DERGISI / HACETTEPE UNIV., JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION, vol. 22, pp. 0–0, 2002, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100495.