Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi

2002-01-01
Bulut, Safure
Kazak, Sibel
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yönelik tutumlarının ortalamaları arasında kızlar lehine bir fark bulunmuştur. Kız ve erkeklerin olasılığa yönelik tutumlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Kızların olasılık başarıları, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmamıştır. Erkeklerin olasılık başarıları ile olasılığa yönelik tutumları arasında, olasılığa yönelik tutumları ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş iken bu kişilerin olasılık başarıları ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında öğrencilerine yanlış izlenim vermeleri önlendiğinde, bu kişilerin kız öğrencilerinin olasılık başarılarına, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarına olumlu katkıda bulunmaları sağlanabilir.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Ortaöğretim Öğrencilerinin ve matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramları ile ilgili Başarılarının İncelenmesi
Bulut, Safure (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yön...
Factors Affecting Preservice Mathematics Teachers' Decisions on Probability Teaching
Özaytabak, Emel; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
The purpose of this study was to examine the factors affecting preservice mathematics teachers̕ decisions on probability teaching. The sample of the study was 248 preservice mathematics teachers from Gazi University, Hacettepe University, and Middle East Technical University. According to the gender the number of females and males were 170 and 78 respectively. To obtain necessary data for the study, the following measuring instruments were used: (1) Probability Achievement Test (PAT); (2) Probability Miscon...
The Effect of conceptual change based instruction on tenth grade students’ understanding of probability concepts, probability achievement and attitudes toward probability
Topbaş Tat, Emel; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2014)
The purpose of the current study is to investigate the effect of conceptual change based instruction on tenth grade students’ understanding of probability concepts, probability achievement and attitudes toward probability. This study was conducted with 118 students from one Anatolian high school in Ankara during the spring semester of 2010-2011. The treatments were performed by two teachers who had randomly assigned one control and one experimental group. Conceptual change based instruction (CCBI) was used ...
Middle school students' use of problem-solving steps and their strategies in solving word problems
Alkan, C. Sinan; Akyüz, Didem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2019)
The aim of the present study was to investigate the middle school students’ use of problem solving steps and their use of the strategies in the process of solution of Problem-Solving questions related to topics of numbers generally. The data was gathered in the fall semester of the 2017-2018 academic year. The study sample included 116 (29 fifth graders, 29 sixth graders, 25 seventh graders, and 33 eighth graders) middle school students in Konya, Turkey. Different Problem Solving Achievement tests were used...
The effect of instruction with problem posing on tenth grade students' probability achievement and attitudes toward probability
Demir, Barış Burçin; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2005)
The purpose of the study was to investigate the effects of instruction with problem posing on tenth grade students̕ probability achievement and attitudes towards probability. The study was conducted in Nallıhan-Ankara with a total of 82 tenth grade students who were enrolled in one Public High School and one Anatolian High School. Twenty-seven of the subjects received instruction with Problem Posing (PPI), and fifty-five of the subjects received instruction with Traditional Method (TM). The following measur...
Citation Formats
S. Bulut and S. Kazak, “Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 21–28, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79296.