Lazerlerin Temel Prensipleri

2022-09-01
Esentürk, Okan
Kaya, Malik
Saraç, Umut
Aşıcı, Celal
Lazerlerin günümüz teknolojisinde endüstriden sanayiye, tıptan yapısal sağlık görüntülemeye, bilimsel çalışmalardan günlük yaşama birçok alanda yaygın olarak kullanılması bütün ilginin lazerler üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle lazerlerin çeşitlerinin, özelliklerinin, çalışma prensibinin, eksikliklerinin ve gelecekteki rolünün anlaşılması büyük önem taşımaktadır. ‘Lazerlerin Temel Prensipleri’ başlıklı kitap, önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde kuvantum fiziği, atom molekül fiziği, sensörler, sensör teknolojisi, optik ve daha birçok ders için temel düzeyde kaynak oluşturabilmesi amacı ile yazılmıştır. Lazerler üzerine sınırlı Türkçe kaynak bulunması, bu alana ilgi duyan bireylerin yeterli kaynak bulamaması üzerine bu kitabın Türkçe yazılması uygun bulunmuştur. Kitap alanında uzman akademisyenlerin bilgi ve birikimleri ışığında hazırlanmıştır. Kitapta lazerlerin neden önemli olduğu, benzersiz özellikleri ve bu özelliklerin nasıl oluştuğu, çalışma prensibi, sorunları ve problemleri, çeşitleri ve gelecekteki yeri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin kolay anlaşılabilmesi için sade anlatımı destekleyen basit ve canlı şekiller kullanılmıştır. Bölüm sonundaki test soruları konulardaki önemli noktaların yeterince anlaşılması için hazırlanımştır. Lazerlerin temel prensipleri kitabımızdan sonra da fiber optiğin temel prensipleri kitabının okuyucularımıza sunulması planlanmaktadır.

Suggestions

Biyolojik model sistemlerde ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün araştırılması
Eroğlu, İnci; Yücel, Ayşe Meral; Zabut, M. Baker(1988)
Son yıllarda doğal enerji kaynaklarının büyük bir hızla tüketilmesi üzerine güneş enerjisinden faydalanma ve güneş enerjisini kullanabilme-ye yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Bu araştırmalardaki anafikir bitkilerdeki ve bazı bakterilerdeki fotosentez olayını taklit eden model bir sistem oluşturmaktır. Zira fotosentez güneş enerjisinin dönüşümünde ve depolanmasında en verimli ve en yüksek dönüşümü göstermektedir. Bu araştırmada model olarak Bacteriorhodopsin ihtiva eden yapay bir fo...
Nehirlerde köprü yan ayakları sebebiyle oluşan daralmanın oyulma ve akım karakteristiklerine etkisi ve oyulmayı azaltıcı düzeneklerin araştırılması
Köken, Mete; Göğüş, Mustafa(2014)
Köprü yan ayağı etrafında oluşan oyulmanın büyüklüğü ve biçiminin tespiti köprününekonomik ve güvenli dizayn edilebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle darnehirlerde, nehrin iki yakasındaki köprü yan ayakları nehir kesitini daha da daraltarakoyulmanın şekli ve büyüklüğünü etkilemektedir. Köprü yan ayakları birbirlerine yaklaştıkça; buyapıların etrafında oluşan atnalı vorteks sistemleri ve ayrışmış kesme tabakası içerisindeakım yönünde ilerleyen vorteks tüpleri de birbirleriyle etkileşebilmek...
Dijital Bir Deneyimin ‘Phygital’ Olarak Yeniden Tasarımı
Tatlısu, Enver; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Dijital ürünlerin günlük yaşantımızdaki yerinin her geçen gün arttığı, birçok anlam ve değerin buharlaşarak dijital arayüzlerin içerisine çekildiği günümüzde, fiziksel yaşamın zenginliklerini yeniden ürün-kullanıcı etkileşimine davet etmenin yolları nelerdir? İki boyutlu dijital arayüzlerin sunduğu, soyut göstergelere dayalı dar iletişim kanalı, diğer duyu organlarının ürün etkileşimine dahil edilmesi ile zengin bir kullanıcı deneyimi sağlayacak şekilde genişletilebilir mi? Ürün-kullanıcı ilişkisinde çözülm...
Tıbbi cihaz tasarımında aktörler arası ilişkiler
Kaygan, Harun(2018-12-31)
Sağlığın ve sağlık teknolojilerinin küresel düzeyde önemi artarak sürmekte, tasarım mesleklerinin de bu alanla ilişkileri yoğunlaşarak özelleşmektedir. Türkiye özelinde çok sayıda sektör raporu, sağlık teknolojilerinde ar-ge ve tasarıma olan ihtiyaca işaret ederken Ankara'da tıbbi cihaz sektörü endüstri ürünleri tasarımcılarının önemli bir müşterisidir. Ar-ge ve tasarım yatırımları, teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı üniversite sanayi işbirlikleri ve kümelenmeler gibi tıbbi cihaz sektöründeki güncel dönüşü...
Denizlerin Önemi Hakkında Gelecek Nesillerimizi Bilinçlendirme Çalışmaları
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Zenginer Yılmaz, Arife; Topaloğlu, Bülent; Dağtekin, Büket Buşra; Tezcan, Devrim; Yücel Gier, Güzel; Dağtekin, Murat; Yurtdaş, Soner; Ak Örek, Yeşim (2016-06-03)
Katı ve sıvı atıkların denizlere bırakılması, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve kıyılarımızın doğal yapılarının tahribatı gibi insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemi üzerinde etkileri yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır. İnsan kaynaklı baskılar sonucu denizlerdeki biyoçeşitlilik azalmakta ve barındırdıkları canlılara geri dönüşü olmayan zararlara neden olmaktadır. Bu yüzden, ileride bilimadamı, politikacı ya da karar verici olacak olan geleceğimizin teminatıçocukları...
Citation Formats
O. Esentürk, M. Kaya, U. Saraç, and C. Aşıcı, Lazerlerin Temel Prensipleri. 2022.