Nehirlerde köprü yan ayakları sebebiyle oluşan daralmanın oyulma ve akım karakteristiklerine etkisi ve oyulmayı azaltıcı düzeneklerin araştırılması

Download
2014
Köprü yan ayağı etrafında oluşan oyulmanın büyüklüğü ve biçiminin tespiti köprününekonomik ve güvenli dizayn edilebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle darnehirlerde, nehrin iki yakasındaki köprü yan ayakları nehir kesitini daha da daraltarakoyulmanın şekli ve büyüklüğünü etkilemektedir. Köprü yan ayakları birbirlerine yaklaştıkça; buyapıların etrafında oluşan atnalı vorteks sistemleri ve ayrışmış kesme tabakası içerisindeakım yönünde ilerleyen vorteks tüpleri de birbirleriyle etkileşebilmektedir. Bu noktadaliteratürde tekil bir köprü yan ayağı için elde edilmiş olan bilgiler yetersiz kalmaktadır

Suggestions

Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi
Baran, Eray; Topkaya, Cem(2018)
Hafif çelik yapı sistemleri betonarme ve yapısal çelik sistemlere karsı hızlı üretim, hafiflik vekolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelismeye çok fazla açık olmayaninsaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi yeni bir yapım teknolojisi olarak kabuledilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya?da artmakta olanragbete paralel olarak Türkiye?de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasınagirmistir. Dünya?da ve ülkemizde henüz yeni bir sistem olması ve ...
Köprü yan ayağı uzunluğunun akım karakteristiklerine ve taban oyulmasına etkisi
Göğüş, Mustafa; Köken, Mete(2011-02-28)
Bu çalışma dikdörtgen kesitli ve sabit eğimli düz bir kanala yerleştirilen farklı uzunluklardaki (L a ) dairesel burunlu köprü yan ayağı etrafında oluşan akım yapılarının farklı oyulma safhalarında deneysel ve sayısal olarak incelenmesini içermektedir. Köprü ayaklarında ve köprü yan ayakları etrafında oluşan atnalı döngü sistemi bu bö lgede oyulmaya etki etmektedir . Zaman içersinde yoğun yapısal değişiklik gösteren atnalı döngü sistemi kimi durumlar...
Mevcut yapıların FRP ile güçlendirilmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Akyüz, Uğurhan(2006)
Enine donatısı yetersiz betonarme kolonlar büyük bir depremde oluşan sismik enerjiyi harcayacak sünekliğe sahip değillerdir. Burada anlatılan çalışmada dayanımı düşük, düz donatılı ve sünek olmayan dikdörtgen betonarme kolonların CFRP kullanılarak güçlendirilmesini incelenmiştir. Enine donatısı yetersiz bina kolonlarını temsil eden 5 numune test edilmiştir. Her numune, sabit eksenel yük altında (eksenel yük taşıma kapasitesinin yaklaşık %35’ i) ve yanal tersinir yerdeğiştirmeleri altında test edilmiştir. İn...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Citation Formats
M. Köken and M. Göğüş, “Nehirlerde köprü yan ayakları sebebiyle oluşan daralmanın oyulma ve akım karakteristiklerine etkisi ve oyulmayı azaltıcı düzeneklerin araştırılması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNeU9UWTI.