Etkinliklerin Teknoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

2020-01-01

Suggestions

Projelerin Değerlendirilmesinde Risk Analizi Yaklaşımı
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 1996-10-19)
Filmlerin Psikolojik Açıdan Tartışılmasının Psikolojik Sağlık Üzerindeki Etkileri
Gençöz, Faruk(2010-12-31)
Projenin kapsamı, halka açık merkezi bir ortamda sinema filmlerinin psikolojik analizini, sinema ve diğer sosyal bilimlerden akademisyenlerin zenginleştirici katkılarıyla yaparak, psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgili kavramların geniş bir perspektifte tartışılmasını sağlamaktır. Bu tartışmanın temel amacı, merak duyarak bu tartışmalara katılan bireylerin psikolojik sağlığın korunması hakkında bilgi edinmeleri, farkındalık ve içgörü kazanmaları, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmaları v...
Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education
Şimşek, Gökçe; Acar, Esin; Çayırezmez Atalan, Nurdan; Elitok Kesici, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandırmak, geleneklerin devamlılığını sağlamak, kentlilerde yaşadıkları çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, kentliler arasında birlik duygularını, dayanışmayı sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Küresel düzeyde, özellikle kentlerin yaşam alanı olarak önem kaz...
Tasarımın Sağlık ve İyi Oluşa Etkisi
Şener Pedgley, Bahar (2018-12-01)
Turizmin Su Kullanımı Üzerindeki Etkileri.
Akbostancı Özkazanç, Elif(2012-12-31)
Citation Formats
S. Kazak, Etkinliklerin Teknoloji Bağlamında Değerlendirilmesi. 2020.