Projelerin Değerlendirilmesinde Risk Analizi Yaklaşımı

1996-10-19

Suggestions

Etkinliklerin Teknoloji Bağlamında Değerlendirilmesi
Kazak, Sibel (Pegem Akademi, 2020-01-01)
Filmlerin Psikolojik Açıdan Tartışılmasının Psikolojik Sağlık Üzerindeki Etkileri
Gençöz, Faruk(2010-12-31)
Projenin kapsamı, halka açık merkezi bir ortamda sinema filmlerinin psikolojik analizini, sinema ve diğer sosyal bilimlerden akademisyenlerin zenginleştirici katkılarıyla yaparak, psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgili kavramların geniş bir perspektifte tartışılmasını sağlamaktır. Bu tartışmanın temel amacı, merak duyarak bu tartışmalara katılan bireylerin psikolojik sağlığın korunması hakkında bilgi edinmeleri, farkındalık ve içgörü kazanmaları, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmaları v...
A study for the requirements of a quality maturity framework for it facilities in organizations: a case for quality assessment in Turkish institutions
Oray, Emre; Arifoğlu, Ali; Department of Information Systems (2010)
Nowadays, almost all organizations use information technologies (IT) in some extent that they have gained many advantages from it. However, the wrong management of IT processes may cause big problems for organizations. It is first required to reach the quality to successfully govern IT and its processes. At this point, it is essential to have a quality maturity framework that organizations could use to follow a logical path in achieving quality. This thesis represents a study for determining the general qua...
Effects of some behavioral properties of firms on firm innovation capability: an Empirical study on micro and small sized software firms in ODTÜ Teknokent
Utku Ünal, Ezgi; Çilingir, Canan; Department of Industrial Engineering (2015)
Today, innovation has great importance in the improvement and having continuance of organizations. In the competitive economy of global world, the only way for organizations to gain advantage against their rivals is to make innovation continuous. In this study, the effects of some behavioral properties of companies such as organizational climate, shared vision, transformational leadership and knowledge sharing on the perceived innovation capability of the company is investigated through a questionnaire whic...
Tarihin Hakikatleri
Ergut, Ferdan (İletişim Yayınevi, 2021-06-01)
Ferdan Ergut, Tarihin Hakikatleri’nde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak “yöntem” üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, “kolektif bir diyalog zemini” olarak kavrayan eser, böylelikle tarihin sosyal bilimselleşmesine, aynı zamanda sosyal bilimlerin de tarihselleşmesine katkı sunuyor ve böylece, hem tarih öğrencileri hem de sosyal bilimler ile meşgul olanlar için “başka bir tarih”in mümkün olduğunu göstererek yurttaşlık bilincinin ortak yaşamımıza yapacağı katkı...
Citation Formats
M. T. Birgönül and İ. Dikmen Toker, “Projelerin Değerlendirilmesinde Risk Analizi Yaklaşımı,” İzmir, Türkiye, 1996, p. 209, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78030.