Filmlerin Psikolojik Açıdan Tartışılmasının Psikolojik Sağlık Üzerindeki Etkileri

2010-12-31
Projenin kapsamı, halka açık merkezi bir ortamda sinema filmlerinin psikolojik analizini, sinema ve diğer sosyal bilimlerden akademisyenlerin zenginleştirici katkılarıyla yaparak, psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgili kavramların geniş bir perspektifte tartışılmasını sağlamaktır. Bu tartışmanın temel amacı, merak duyarak bu tartışmalara katılan bireylerin psikolojik sağlığın korunması hakkında bilgi edinmeleri, farkındalık ve içgörü kazanmaları, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmaları ve bu sayede bu bireylerin hayatlarındaki psikolojik problemler için önleyici bir etki yaratabilmektir. Sinema filmlerini bir taraftan felsefe, psikoloji, kamu yönetimi gibi çeşitli akademik alanların eğitiminde ve diğer taraftan kişisel gelişim kaynağı olarak kullanmak son yılllarda önem verilen bir uygulama olmaya başlamıştır. Filmlerle eğitim vermek ve kişisel gelişim anlamında farkındalıklar uyandırabilmek daha kolay ve daha zevkli olabilmektedir. Bu projeyle film tartışmalarının eğitim ve farkındalık uyandırmanın ötesinde psikolojik sağlığın korunmasında da etkili olabileceği gösterilebilirse psikolojik sağlık alanında oldukça ekonomik ve pratik bir yol bulunmuş olacaktır.

Suggestions

Working in Prison: Subjective and Professional Experiences of Psychologists From a Psychoanalytic Perspective
Sağbaş, Gülseren; Gençöz, Faruk; Department of Psychology (2022-1-24)
The study aims to explore and describe the professional and subjective experiences of psychologists who had worked in prison, as well as to analyze these experiences from a psychoanalytic perspective. For this purpose, qualitative research was chosen. Semistructured interviews were conducted with six psychologists who had previously worked in prison. The semantic and latent level analyzes provided by thematic analysis was used. The themes that emerged as a result of semantic analysis are (1) factors for cho...
Bireysel psikoloji (Adler yaklaşımı) temelli internet bağımlılığı önleme çalışmaları: Okullarda sosyal ilgi uygulamalarının önemi
Mısır, Selin; Sümer, Zeynep (2021-12-01)
Bireysel Psikoloji (Adler yaklaşımı), günümüzde yaygın olan sorunların tedavisi için kullanılan bir psikolojik danışmanlık yaklaşımı olmasının yanı sıra, ebeveynlik, eğitim ve toplum ruh sağlığının gelişimiyle ilgili bütüncül, hedef odaklı bir kuramdır. Bağımlılık çalışmaları için kavramsallaştırma, önleme ve tedavi amaçlı müdahalelere değinerek değerli katkılar sunmaktadır. Özellikle okul temelli önleme çalışmalarında, kuramın en önemli kavramlarından biri olan sosyal ilgi kavramı oldukça geniş bir yer tut...
Psikopatoloji, Hasta ve Terapist Bağlamında AltıTemel Duygudan Korkunun İncelenmesi
Akça, Seray; Şengül, Begüm Zübeyde; Uyar, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Altı temel duygudan biri olarak korkunun psikopatoloji, hasta ve terapist bakımından incelenmesi amacıyla kaleme alınan bu makalede ilk olarak korkunun tanımı ve diğer duygulardan ayrımı açıklanıp psikopatoloji literatüründe yer alan bilişsel ve psikodinamik teorilerle korkunun altında yatan mekanizmaların nasıl açıklandığı paylaşılmıştır. İkinci olarak Freud’un “Küçük Hans” vakası ve Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” hikâyesi korkunun bireyde nasıl ortaya çıktığı ve onun hayatını nasıl etkilediği sorul...
Organizasyonlarda Yeni Liderlik Davranış Modelleri
Acar, Feride Pınar (Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013-01-01)
Organizasyonlarda Davranış kitabı işletme, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi anabilim alanlarında, insan örgüt etkileşimi bağlamında ihtiyaç duyulan bilgi eksikliklerini gidermek ve konunun önemini vurgulamak amacıyla yazılmıştır. Bu kitabı ders kapsamında okuyan öğrencilerin tümü gelecekte iş hayatında yer alacak ve çeşitli örgütlerin bünyesinde faaliyet göstereceklerdir. Organizasyonlarda davranış iş yaşamında çalışan insan davranı...
Farklı Çağların, Ekonomilerin ve Coğrafyaların Vebaları: COVID-19 ve HIV/AIDS
Özen, İlhan Can (Nika Yayincilik, 2021-09-01)
Çalışmanın temel amacı, sosyoekonomik modellerin farklı salgın hastalıkları ve epidemilerin toplum içindeki ilerleme hızı ve yönü konusunda nasıl bilgi verebileceğini tartışmak ve uygulamaya koymaktır. Çalışmamızda 1990’larda ve 2000’lerin başında dünya toplumları ve ekonomilerini etkisine alan HIV-AIDS ve bugünkü global toplumu etkileyen COVID-19’u karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Toplumdaki varolan ve hakkında veri toplayabildiğimiz eşitsizlik boyutlarının, hastalığın epidemiyolojik parametrele...
Citation Formats
F. Gençöz, “Filmlerin Psikolojik Açıdan Tartışılmasının Psikolojik Sağlık Üzerindeki Etkileri,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58733.