Hide/Show Apps

Filmlerin Psikolojik Açıdan Tartışılmasının Psikolojik Sağlık Üzerindeki Etkileri

Projenin kapsamı, halka açık merkezi bir ortamda sinema filmlerinin psikolojik analizini, sinema ve diğer sosyal bilimlerden akademisyenlerin zenginleştirici katkılarıyla yaparak, psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgili kavramların geniş bir perspektifte tartışılmasını sağlamaktır. Bu tartışmanın temel amacı, merak duyarak bu tartışmalara katılan bireylerin psikolojik sağlığın korunması hakkında bilgi edinmeleri, farkındalık ve içgörü kazanmaları, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmaları ve bu sayede bu bireylerin hayatlarındaki psikolojik problemler için önleyici bir etki yaratabilmektir. Sinema filmlerini bir taraftan felsefe, psikoloji, kamu yönetimi gibi çeşitli akademik alanların eğitiminde ve diğer taraftan kişisel gelişim kaynağı olarak kullanmak son yılllarda önem verilen bir uygulama olmaya başlamıştır. Filmlerle eğitim vermek ve kişisel gelişim anlamında farkındalıklar uyandırabilmek daha kolay ve daha zevkli olabilmektedir. Bu projeyle film tartışmalarının eğitim ve farkındalık uyandırmanın ötesinde psikolojik sağlığın korunmasında da etkili olabileceği gösterilebilirse psikolojik sağlık alanında oldukça ekonomik ve pratik bir yol bulunmuş olacaktır.