Bir Fonksiyonel Düşünme Uygulamasının Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkileri.

2021-10-30
Akın, Gülnur
İşler Baykal, Işıl
5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5)

Suggestions

Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi
Öztürk, Nejla; Güzeller, Gizem; Saygılı, İlkay; İşler Baykal, Işıl (2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Öğrencilerin ileriki cebir öğrenimleri için onlara ilkokul seviyesinde cebirsel düşünme fırsatları sunmak önemlidir. Fonksiyonel düşünme erken yaşlarda cebirsel düşünmeyi sağlayan alanlarından biridir. Ülkemiz matematik öğretim programında fonksiyonel düşünmeye yönelik kazanımlar açıkça ilk kez ortaokul seviyelerinde yer almasına rağmen yapılan araştırmalar uygun öğretim sunulduğunda erken yaş gruplarındaki öğrencilerin fonksiyonel düşünme becerileri gösterdikleri ve bu becerilerini ...
Investigating the effectiveness of a mobile device supported learning environment on english preparatory school students’ vocabulary acquisiton
Bakay, Şenol; Delialioğlu, Ömer; Savaş, Perihan; Department of Computer Education and Instructional Technology (2017)
The purpose of this study was to examine the effectiveness of a mobile device supported learning environment on English Preparatory School students’ vocabulary acquisition. Mobile devices were mostly used as content delivery tools in former research studies on English vocabulary learning and there is scarce research on active content creation and task-completion using mobile devices. This study aimed to design a web-based system that connects out of class activities to the vocabulary items covered in the cu...
Bir Tepki Tekerleği Tasarımı ile Bacaklı Bir Robotun Dinamik Hareketleri Sırasındaki Dengesinin Arttırılması
Saranlı, Afşar(2015-12-31)
Teklif ettiğimiz proje kapsamında, daha önceden tamamladığımızTübitak projelerinin sonuçlarından yola çıkarak, bacaklı robotlarınhızlı ve dinamik hareketleri sırasında ortaya çıkan salınımlarınbir tepki tekerleği tasarım ve kontrolu vasıtasıyla azaltılması ve bu yolla özellikle platform üzerindeki sabit kameralarınveri alım süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapmsamında yapılacak çalışmalar ile yeni bir Tübitak proje teklifi şekillendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında önceliklebozucu iş...
Usage of Design Thinking Tactics and Idea Generation Strategies in a Brainstorming Session
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2015-01-01)
Proje yönergesinin dağıtılmasının ardından on üç tasarımcının katıldığı bir beyin fırtınası oturumu düzenlenmiş, oturumun sonucunda problem alanı irdelenerek ana tasarım fikri belirlenmiş ve çözüm alanları önerilmiştir. Oturumun belgeleri, tartışmalarda kullanılan tasarım düşünce taktikleri ve fikir geliştirme stratejilerinin saptanması için tematik olarak çözümlenmiştir. Çözümlemenin sonucunda, kişisel deneyimlerin kullanımı, problemin çözüm odaklı irdelemesi ve yönergenin teknik irdelemesi ana başlıkları ...
Bir İnsansız Hava Aracının Konvansiyonel Olmayan Esnek Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Analizi ve İç Yapısının Tasarımı
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (null; 2014-06-18)
In this study, compliant and morphing unconventional control surfaces of an unmanned aerial vehicle (UAV) is examined. In this context, a compliant material for control surface is chosen and interior structure of the control surface is designed according to the selected material. During the design of an interior structure of the control surface, use of different number of servo actuators is taken into consideration. In consequence of material selection and design of the interior structure, it is shown that ...
Citation Formats
G. Akın and I. İşler Baykal, “Bir Fonksiyonel Düşünme Uygulamasının Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkileri.,” presented at the 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5), Antalya, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100791.