Anıt Kavramının Tarihsel Yolculuğu: Mardin Anıt Şehri Örneği

2022-05-25
III. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

Suggestions

Anıt Kavramının Tarihsel Yolculuğu: Mardin Anıt Şehri Örneği
Bekiroğlu, Sibel; Erdem, Deniz (2022-05-01)
Bu çalışma, toplumsal hafızanın kristalize olduğu yapılar olarak anıtların, tarihöncesi dönemlerden ortaya çıkışıyla başlayan yolculuğunun günümüz modern toplumunda sembolik kapitale dönüşümüne odaklanmaktadır. Arkeolojik değerleriyle birlikte toplumsal hafızanın bir parçası ve toplumsal düzenin önemli yapı taşları olmalarından kaynaklanan kavramsal değeri, anıtları günümüz toplumlarını anlamanın önemli araçlarından kılmaktadır. Bu bağlamda, Mardin Anıt Şehri’nin anıtsal değerlendirilmesi eşliğinde anıt kav...
Structural Assessment and Strengthening of Atatürk’s Mausoleum, Anıtkabir
Toker, Saadet; Kocatürk, Tuba; Ünay, Ali İhsan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Anıtkabir is the mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk, the commander of Turkish War of Independence and the founder of Republic of Turkey. Rather than a work of architecture, Anıtkabir has been a symbol and a focal center of Atatürk’s principles, republican revolutions and modern Turkey. The making of Anıtkabir marks also an important milestone in the architectural history of Republic of Turkey. It is a simple, elegant and aesthetic example of a counter-concept developed against foreign architectural trends i...
Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
Yaldız, Esra ; Asatekin, N. Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-12-19)
Geçmişten gelen kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak kaygısı ile sürdürülebilirliği sağlamak ve kültürel mirasın güvence altına alınması, koruma olgusu olarak tanımlanmaktadır. Koruma kapsamında ele alınan ve ortak yaşanmışlığın mekânsal izleri olarak tanımlanan anıtsal yapıların korunması ve değerlendirilmeleri için yeniden kullanımları önem taşımaktadır. Anıtsal yapıların yeniden kullanımı, sürdürülebilirlik anlayışının temelini oluşturmakta ve yeni işlev, yapının sürdürülebilirliğini...
Kent Kültürü Tartışmalarında Muğlak Rolleriyle Ankara’nın Bitmemiş Yapıları
Kale Basa, İnci; Zelef, Mustafa Haluk (Tetragon, 2011-01-01)
Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları
Hasdoğan, Gülay Fatma (1996-03-12)
Citation Formats
S. Bekiroğlu and D. Erdem, “Anıt Kavramının Tarihsel Yolculuğu: Mardin Anıt Şehri Örneği,” presented at the III. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100866.