Doygun olmayan zeminlerin bağlaşık hidromekanik davranışlarını hidrolik histerezisi katarak açıklayan bir bünye modeli: : UNSATURK 1.0

Download
2022-09-30
Eyüpgiller, Mustafa Mert
Kenanoğlu, Melih Birhan
Ülker, Mehmet Barış Can
Toker, Nabi Kartal
Bu çalışmada doygun olmayan zeminler (DOZ) için mekanik ve hidrolik etkilerin birlikte elealındığı bağlaşık bir teorik bünye modeli geliştirilmiştir. Model, DOZ su tutma davranışıylabirlikte, izotopik sıkışmayla oluşan boşluk oranı değişimlerine bağlı su tutma eğrilerini deaynı anda dikkate almaktadır. Gerilme durumu değişkenleri olarak bağımsız gerilmebileşenleri, net gerilme ve matrik emmeyi kullanan modelde, mekanik açıdan zeminiskeletinin sahip olduğu elasto‐plastik gerilme‐şekil değiştirme ilişkisi için klasik plastisiteteorisi formülasyonu baz alınmıştır. Bu sayede modelde histeretik ıslanma‐kurumaçevrimleri sırasında DOZ’da meydana gelen kalıcı hacimsel şekil değiştirmeler ve eşzamanlı değişen matrik emme üzerinden de elasto‐plastik net gerilme‐şekil değiştirmeilişkisi modellenebilmektedir. Ayrıca modelde bağlaşıklık için tek bir model parametresi iletoplam şekil değiştirme, doygunluk derecesi ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmada ayrıcadeneysel olarak doğrudan DOZ hidrolik histerezis davranışı ölçülmüş ve teorik modeledahil edilmiştir. Bununla birlikte DOZ silt numuneleri üzerinde sabit su muhtevasında vesabit emmede üç eksenli deneyler yapılmıştır. Bu kapsamda bir üç eksenli düzeneği, eksenöteleme tekniğiyle emme kontrolü yapacak şekilde dönüştürülmüştür. Bünye modelisonuçları, bu çalışmada ve literatürde doygun olmayan zeminde yapılmış farklı üç eksenlideney sonuçlarıyla kalibre edilerek doğrulanmıştır. Sonuçta ülkemizde bir ilk olarak DOZiçin hidromekanik bağlaşıklığı ve hidrolik histerezisi birlikte dikkate alan öncü bir bünyemodeli başarıyla geliştirilmiştir.
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 18. Ulusal Kongresi

Suggestions

Modeling and experimental evaluation of variable speed pump and valve controlled hydraulic servo drives
Çalışkan, Hakan; Balkan, Raif Tuna; Department of Mechanical Engineering (2009)
In this thesis study, a valveless hydraulic servo system controlled by two pumps is investigated and its performance characteristics are compared with a conventional valve controlled system both experimentally and analytically. The two control techniques are applied on the position control of a single rod linear actuator. In the valve controlled system, the flow rate through the actuator is regulated with a servovalve; whereas in the pump controlled system, two variable speed pumps driven by servomotors reg...
Hydraulics of circular bottom intake orifices
Bulut, Muhammed; Göğüş, Mustafa; Department of Civil Engineering (2013)
In this study, the hydraulics of circular bottom intake orifices was investigated experimentally in a hydraulic model constructed in the laboratory. For this reason, a series of circular orifices at various diameters were located at the bottom of a flume and tested under a wide range of different flow conditions. The discharge passing through the orifice of known diameter, location and slope were measured and recorded along with the corresponding flow rate of the main channel and its flow depth. One or some...
Laboratory investigation of hydraulic efficiency of transverse grates in roads
Özbey, Cumhur; Tiğrek, Şahnaz; Department of Civil Engineering (2015)
In this study, hydraulic efficiency of transverse grated inlet systems to be used in small roads is experimentally investigated. For this purpose, an existing experimental setup in the Hydromechanics Laboratory of METU is utilized. Three sets of experiments are conducted in order to examine the relationship between the total flow rate and the grate efficiency with respect to several parameters. In the first set, the interdependence of the void ratio and grate efficiency is investigated. In the second set of...
Incompressible flow simulations using least squares spectral element method on adaptively refined triangular grids
Akdağ, Osman; Sert, Cüneyt; Department of Mechanical Engineering (2012)
The main purpose of this study is to develop a flow solver that employs triangular grids to solve two-dimensional, viscous, laminar, steady, incompressible flows. The flow solver is based on Least Squares Spectral Element Method (LSSEM). It has p-type adaptive mesh refinement/coarsening capability and supports p-type nonconforming element interfaces. To validate the developed flow solver several benchmark problems are studied and successful results are obtained. The performances of two different triangular ...
Effect of cold rolling and annealing parameters on the microstructure and mechanical properties of dual phase steels
Poyraz, Okan; Ögel, Bilgehan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2020)
This study consists of change in the microstructure and mechanical properties of the 0.14C-1.98Mn steel with different cold rolling ratios, annealing temperature and annealing time. The starting sheet metal is 2.8mm thick and have a microstructure of ferrite-pearlite in as-received condition. Samples are cold rolled such that either 30%, 45% or 60% cold rolling is achieved. In order to see the change in microstructure below and in the intercritical temperatures, samples are annealed for 5 minutes or 10 minu...
Citation Formats
M. M. Eyüpgiller, M. B. Kenanoğlu, M. B. C. Ülker, and N. K. Toker, “Doygun olmayan zeminlerin bağlaşık hidromekanik davranışlarını hidrolik histerezisi katarak açıklayan bir bünye modeli: : UNSATURK 1.0,” presented at the Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 18. Ulusal Kongresi, Kayseri, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101043.