Mental rotation test performance of universıty students: eye tracking study

Download
2022-12-16
Bahçıvan, Eda
Mental rotation is defined as the ability that to mentally transform two-or three-dimensional objects. (Taragin etc., 2019). It is identified as the most important spatial ability that varies regarding individual differences. (Rafi et al. 2005; Turos and Ervin 2000). Gender differences and different academic programs affect mental rotation test performance. Thus, it is significant to understand whether students who have different gender and are enrolled in different academic programs perform differently in mental rotation tests (MRTs). In the literature, numerous studies have documented that gender differences affect mental rotation test performance, but there are. Few studies, which have documented the impact of different academic programs on mental rotation test performance. In investigating the mental rotation test performance of students, there is a need to investigate the effect of being enrolled in different academic programs on performance, as well as investigating the gender difference. Sixty-four university students aged between 18-27 who enrolled in different academic programs at Middle East Technical University completed the MRT using the identical test procedures throughout the entire study. As a result of mental rotation test performance on gender differences in easy level MRT, male participants’ test performance is more positive than female participants’ test performance while female participants’ test performance is more positive than male participants’ in difficult level MRT. In mental rotation test performance on different academic backgrounds both easy and difficult level MRT, science group participants’ test performance is more positive than humanities major group participants’ test performance

Suggestions

An investigation of Turkish static spatial semantics in terms of lexical variety: an eye tracking study
Ertekin, Şeyma Nur; Acartürk, Cengiz; Department of Cognitive Sciences (2021-8)
The semantics of spatial terms has been attracting the attention of researchers for the past several decades. As an understudied language, Turkish presents an appropriate test bed for studying the generalizability of semantic characterization of spatial terms across languages. Turkish also exhibits unique characteristics, such as the use of locative case markers and being an agglutinative language. The present study reports an eye-tracking investigation of comprehension of spatial terms in Turkish by employ...
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma a...
Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi
Çağıltay, Kürşat (null; 2017-05-11)
Göz hareketleri takibi teknolojisi günden güne erişilebilirliği ve maliyeti daha makul seviyelere gelen bir teknolojidir. İlk kullanılmaya başladığı zamanlarda maliyeti yüksek olduğundan dolayı sınırlı bir kullanıma sahip olmasına rağmen günümüzde çok düşük maliyetlerde elde edilip kolayca kullanılabilecek bir teknolojidir. Bu teknolojinin önemli bir uygulama alanı da engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir. Özel gereksinime ihtiyaç duyan kişilere doğru yaklaşımlar ile hem hayatlarını destekleye...
Walking dynamics are symmetric (enough)
Ankaralı, Mustafa Mert; Madhav, Manu S.; Long, Andrew; Bastian, Amy J.; Cowan, Noah J. (The Royal Society, 2015-07-06)
Many biological phenomena such as locomotion, circadian cycles and breathing are rhythmic in nature and can be modelled as rhythmic dynamical systems. Dynamical systems modelling often involves neglecting certain characteristics of a physical system as a modelling convenience. For example, human locomotion is frequently treated as symmetric about the sagittal plane. In this work, we test this assumption by examining human walking dynamics around the steady state (limit-cycle). Here, we adapt statistical cro...
Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-05-18)
Günümüzde bilgisayar kullanımı yaygın olarak klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu kullanım, fiziksel temas kullanılarak, farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki fare imlecinin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşlarına basılması suretiyle veya sanal klavye kullanılarak dokunmatik yüzey ile temas sağlanması...
Citation Formats
E. Bahçıvan, “Mental rotation test performance of universıty students: eye tracking study,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.