Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi

2016-05-18
Dönmez, Mehmet
Çağıltay, Kürşat
Günümüzde bilgisayar kullanımı yaygın olarak klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu kullanım, fiziksel temas kullanılarak, farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki fare imlecinin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşlarına basılması suretiyle veya sanal klavye kullanılarak dokunmatik yüzey ile temas sağlanması suretiyle yapılmaktadır. Sonuç olarak, herhangi bir sebepten dolayı bilgisayar ile fiziksel temas sağlayamayan kişilerin bilgisayar kullanması zorlaşmaktadır. Örneğin, hareket engelli kişiler bilgisayar giriş aygıtları ile fiziksel bir temas sağlayamadıklarından dolayı bilgisayar kullanamamaktadırlar ya da iki elini de aynı anda başka işlemler için kullanan kişiler bu esnada klavyeyi kullanamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bilgisayarın kullanımı için gerekli olan ve fiziksel temas gerektiren klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtlarının kullanımına ihtiyaç duyulmadan göz hareketleri ile bilgisayar kullanılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda geliştirilen sistem tanıtılacak ve sistemi eğitimi için kullanan engelli bir öğrenci ile yapılan değerlendirme sonuçları sunulacaktır.
Citation Formats
M. Dönmez and K. Çağıltay, “Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi,” presented at the 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (2016), Rize, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70642.