Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi

2016-05-18
Dönmez, Mehmet
Çağıltay, Kürşat
Günümüzde bilgisayar kullanımı yaygın olarak klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu kullanım, fiziksel temas kullanılarak, farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki fare imlecinin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşlarına basılması suretiyle veya sanal klavye kullanılarak dokunmatik yüzey ile temas sağlanması suretiyle yapılmaktadır. Sonuç olarak, herhangi bir sebepten dolayı bilgisayar ile fiziksel temas sağlayamayan kişilerin bilgisayar kullanması zorlaşmaktadır. Örneğin, hareket engelli kişiler bilgisayar giriş aygıtları ile fiziksel bir temas sağlayamadıklarından dolayı bilgisayar kullanamamaktadırlar ya da iki elini de aynı anda başka işlemler için kullanan kişiler bu esnada klavyeyi kullanamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bilgisayarın kullanımı için gerekli olan ve fiziksel temas gerektiren klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtlarının kullanımına ihtiyaç duyulmadan göz hareketleri ile bilgisayar kullanılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda geliştirilen sistem tanıtılacak ve sistemi eğitimi için kullanan engelli bir öğrenci ile yapılan değerlendirme sonuçları sunulacaktır.
10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (2016)

Suggestions

Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi
Çağıltay, Kürşat (null; 2017-05-11)
Göz hareketleri takibi teknolojisi günden güne erişilebilirliği ve maliyeti daha makul seviyelere gelen bir teknolojidir. İlk kullanılmaya başladığı zamanlarda maliyeti yüksek olduğundan dolayı sınırlı bir kullanıma sahip olmasına rağmen günümüzde çok düşük maliyetlerde elde edilip kolayca kullanılabilecek bir teknolojidir. Bu teknolojinin önemli bir uygulama alanı da engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir. Özel gereksinime ihtiyaç duyan kişilere doğru yaklaşımlar ile hem hayatlarını destekleye...
Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-10-08)
Günümüzde gelişen teknoloji ile bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayarlar, günlük kullanımlarının yanı sıra eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel egzersizlere ihtiyaç duyan çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Göz tembelliği gibi göz rahatsızl...
Fiziksel Engelliler için Göz Hareketlerini İzleme Yöntemi ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-11-05)
Klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi giriş aygıtları aracılığı ile kontrol edilen, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan bilgisayarların kullanımı her alanda kaçınılmaz hale gelmiştir. Burada bahsi geçen kullanım, fiziksel temas ile farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki imlecin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşları...
Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi
Akar, Gözde Bozdağı(2003)
Bilgisayar yazılım ve donanımındaki son gelişmeler elektronik bilginin daha kolay bir şekilde üretilmesi, işlenmesi ve saklanmasını sağlamıştır. Elektronik bilgi başta sadece yazılı metinden ibaretken, giderek artan bir oranda grafik, imge, animasyon, video, ses ve diğer çoğul ortam verileri de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu verilerin çoğuna , hızlı ağlar, arama makineleri ve gözatma araçları vasıtasıyla WEB üzerinden erişilebilmektedir. Fakat verilere ulaşma amaçlı yapılan sorguların çoğu istenilen verile...
Az görenler için göz hareketleri takibi teknolojisi kullanılarak oyunlaştırılmış göz egzersiz eğitimi sistemi geliştirilmesi ve kullanılabilirliği
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (null; 2014-09-20)
Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bilgisayarlar günlük kullanımın dışında eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel eğitimde, çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Az görenlerin (~%5) görme yeteneklerini arttırmaya yönelik eğitimlerde klasik yöntemler yaygın...
Citation Formats
M. Dönmez and K. Çağıltay, “Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi,” presented at the 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (2016), Rize, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70642.